Liczba mieszkań w Poznaniu i powiecie poznańskim na 1 tys. mieszkańców w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Poznaniu w latach 2015-2020

Źródło danych: UMP

Przeciętna liczba pomieszczeń w jednym mieszkaniu w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania (mkw) w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w 2019 roku

Źródło danych: GUS
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w Poznaniu
Prad 2019
Zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (m3) w Poznaniu
Woda 2019

Zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (m3) w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w 2019 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w Poznaniu
Gaz 2019