Liczba małżeństw zawartych w Poznaniu w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba małżeństw na 1000 ludności zawartych w największych miastach Polski w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Wiek nowożeńców w Poznaniu w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Liczba urodzeń w Poznaniu w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba urodzeń wg. wieku matki w 2020 r.

Źródło danych: GUS

Przyrost naturalny na 1000 ludności w Poznaniu w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba rozwodów w Poznaniu w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów w Poznaniu w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów mężczyzn w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS

Liczba zgonów kobiet w latach 2010-2020

Źródło danych: GUS