Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100
kobiet 14 14 100
mężczyzn 20 20 100
Decyzje administracyjne
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 362,4 380,5 105
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych 168,2 178,1 105,9
Wydział Podatków i Opłat 171,4  178,6 104,2
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 12,8 13,7 107
Wydział Urbanistyki i Architektury 3,3 3,1 93,9
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 102,8 95,7 93,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 57,3 54,2 94,6
Poznańskie Centrum Świadczeń 34,8  32,0 91,9
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 941 1 946 100,2
 wyższym 1 751 1 764 100,7
 Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)
Liczba mjo ogółem, z tego:  297 294 99
jednostki budżetowe (bez UMP)  272 270 99,3
zakłady budżetowe  3 3 100
instytucje kultury  15 14 93,3
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej  4 4 100
jednostki administracji zespolonej  3 3 100
źródło: UMP