Według danych GUS-u w 2023 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Poznaniu, podobnie jak rok wcześniej, wyniósł nieco ponad 40%, a stopień wykorzystania pokoi prawie 60%. W porównaniu do 2022 r. liczba turystów korzystających z noclegów pozostała na niezmienionym poziomie, przy czym prawie o 1/5 zwiększyła się liczba turystów zagranicznych, a o 6% zmniejszyła się liczba turystów krajowych.

Poznańska oferta turystyczna powiększyła się o Muzeum Lecha Poznań, znajdujące się na stadionie przy ul. Bułgarskiej – na ekspozycji można m.in. obejrzeć puchary zdobyte przez klub KKS Lech oraz inne pamiątki związane z wydarzeniami historycznymi dla klubu.

Wszyscy zainteresowani mogą zwiedzać muzeum Lecha Poznań znajdujące się na stadionie przy Bułgarskiej

muzeum lecha

Źródło: UMP

Z noclegów w poznańskich obiektach turystycznych skorzystało 808,5 tys. osób, w tym co piąta z zagranicy (175,6 tys.). Łączna liczba udzielonych noclegów w Poznaniu w 2023 r. wyniosła 1,4 mln, z czego turystom zagranicznym udzielono ok. 0,4 mln noclegów. Wśród turystów zagranicznych korzystających z noclegów ponad połowę stanowiły osoby z: Niemiec (25%), Wielkiej Brytanii (11%), USA (9%) i Ukrainy i (8%). Na koniec lipca 2023 r. turystyczna baza noclegowa Poznania obejmowała 9,5 tys. miejsc noclegowych w 80 obiektach. Przeważały miejsca w hotelach 3– i 4-gwiazdkowych, stanowiąc 68% ogółu dostępnych miejsc.

Wykres 11. Korzystający z turystycznych obiektów noclegowych w Poznaniu

Wykres kolumnowy skumulowany przedstawia na oddzielnych kolumnach liczbę turystów krajowych oraz zagranicznych w poszczególnych latach, tj. 2000, 2010, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Źródło: GUS

Wykres do pobrania w xls

Najnowsze dostępne dane dotyczące przemysłu spotkań i wydarzeń w Poznaniu (obejmujące 2022 r.) zostały opublikowane w raporcie Poland Convention Bureau. Liczba zorganizowanych w Poznaniu wydarzeń komercyjnych (liczących 50 i więcej osób) zwiększyła się o 182% w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba ich uczestników wzrosła o 124%. W Poznaniu większość spotkań stanowiły wydarzenia korporacyjne i motywacyjne. Odbywały się również konferencje i kongresy oraz targi i wystawy. Były to w 96% spotkania stacjonarne. Ponad połowa wydarzeń dotyczyła branży handlowo-usługowej (58%), a pozostałe dotyczyły branż – humanistycznej (16%), medycznej (11%), ekonomiczno-politycznej (6%), technicznej (6%), informatyczno-komunikacyjnej (3%).

Tabela 15. Przemysł spotkań w Poznaniu
Kategorie    2019 2020  2021 2022
Liczba wydarzeń     3077 753 696 1965
Liczba uczestników 1 408 700 135 942 424 201 951 677
Średnia liczba uczestników
wydarzenia
458 180 609 484
Źródło: Raporty „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” Polskiej Organizacji Turystycznej

Organizatorzy spotkań mieli do dyspozycji blisko 120 obiektów z powierzchniami konferencyjno-kongresowymi dysponującymi ok. 100 tys. miejsc. Do największych należały: Poznan Congress Center (Grupa MTP) – ponad 4 tys. miejsc konferencyjnych, hotele (Novotel Poznań Centrum, IBB Andersia, Hotel Instytutu Ochrony Roślin, Hotel Restauracja Brovaria), uczelnie (Aula Uniwersytecka UAM oraz Centrum Kongresowo- Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego), obiekty kulturalne (Cinema City Kinepolis, Centrum Kultury Zamek, Teatr Wielki i Teatr Muzyczny), obiekty sportowe (Termy Maltańskie, Enea Stadion przy ul. Bułgarskiej).

Poznan Convention Bureau otrzymało tytuł „Rekomendowanego Convention Bureau na lata 2023–2024” przyznany przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do większych wydarzeń kongresowych i konferencyjnych, które odbyły się w Poznaniu w 2023 r. należały:

  • Impact’23 – jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas którego spotykają się wybitni naukowcy, przedsiębiorcy, ludzie kultury i politycy; w 2023 r. podjęto 21 tematów związanych z najważniejszymi wyzwaniami światowej polityki i gospodarki, w tym rozmawiano o odbudowie Ukrainy, wsparciu dla jej mieszkańców i o wyzwaniach, jakie się z tym wiążą; szacuje się, że w wydarzeniu uczestniczyło 5 tys. osób;
Impact ’23 to przestrzeń do rozmów i dyskusji branżowych mających realny wpływ na przyszłość
impact 2
Źródło: UMP
  • XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – najważniejsze spotkanie naukowe i edukacyjne środowiska kardiologów w Polsce, które zgromadziło 4,3 tys. uczestników; wydarzenie miało charakter edukacyjny, a także stanowiło miejsce wymiany opinii na temat nowych technik, leków czy stosowanych terapii w leczeniu chorych;
  • 19. Międzynarodowy Kongres Naukowy European Federation for the Science and Technology of Lipids – skupiał się na szerokim spektrum zagadnień związanych z tłuszczami, olejami i lipidami – od surowców do oczekiwań konsumentów („Fats, Oils and Lipids – From Raw Materials to Consumer Expectations”); w wydarzeniu uczestniczyło 600 osób, w tym ponad 500 naukowców z 49 krajów z całego świata;
  • Światowy Kongres ARMO 2023 Association of Rotational Moulding Organizations, który zgromadził 500 uczestników; tematem przewodnim wydarzenia było „Zrównoważone formowanie rotacyjne”.