W 2023 r. wdrażano Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania realizowany w ramach Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

W 2023 r. długość ulic o nawierzchni twardej w Poznaniu wynosiła 957 km. Blisko 65% z nich utrzymanych było w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Poznańska infrastruktura drogowa obejmowała także 21 mostów i 76 wiaduktów. W mieście znajdowało się 335 sygnalizacji świetlnych i 45,9 tys. punktów oświetleniowych. W 2023 r. doświetlono 14 przejść dla pieszych w celu poprawy ich bezpieczeństwa oraz wyremontowano 15,5 tys. m2 chodników. Wyremontowano ulice o łącznej powierzchni 77 tys. m2. Prowadzone były także prace utrzymaniowe, doraźne, związane z punktowymi naprawami zniszczonej nawierzchni jezdni.

Ważniejsze inwestycje i remonty drogowe prowadzone w 2023 r. obejmowały:

 • Program Centrum – obejmujący zmianę torowisk i infrastruktury podziemnej, a także przebudowę ulic i chodników w śródmieściu, realizowany w dwóch etapach;
  • Program Centrum – etap I – przebudowa torowisk tramwajowych i uspokojenie układu komunikacyjnego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa;
  • Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka;
 • budowę zintegrowanego węzła transportowego „Grunwaldzka” w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
 • przebudowę ul. Kolejowej;
 • przebudowę ul. Pokrzywno;
 • przebudowę ul. Hodowlanej;
 • wymianę nawierzchni, m.in. na ulicach: Umultowskiej, Obozowej, Roboczej, Inflanckiej, Kobylepole, Strzeszyńskiej, Serbskiej, Reymonta;
 • realizację programu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania”.

W ramach działań mających na celu uspokojenie ruchu, strefa Tempo 30 o łącznej długości 2,5 km, wprowadzona została na ulicach os. Winogrady Wschód: Czarna Rola, Karbowska, Kargowska, Kłosowa, Pasterska, Skotarska, Słomiana, Włodarska. Tym samym strefa Tempo 30 objęła 328,9 km dróg w  Poznaniu. Przeprowadzono także demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Garbary/Wodna, Polna/ Jackowskiego, Dąbrowskiego/Kościelna oraz Poznańska/Mickiewicza.

Tabela 9. Wypadki i kolizje drogowe w Poznaniu
Wyszczególnienie    2020 2021 2022 2023
Liczba kolizji drogowych     6 652 7 250 6 646 7010
Liczba wypadków
drogowych
624 477 555  537
Ranni w wypadkach
drogowych
723 562 629 589
Zabici w wypadkach
drogowych
16 14  17 9
Źródło: GUS


W 2023 r. liczba wypadków drogowych była niższa o 3,2%, liczba rannych w wypadkach obniżyła się o 6,4%, a liczba zabitych w wypadkach spadła o blisko połowę. O 5,5%, porównując do roku poprzedniego, wzrosła natomiast liczba kolizji (czyli zdarzeń drogowych, w których nikt nie ucierpiał).