W dniach 17–18 października 2023 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyła się VII edycja Forum Rozwoju Miast, pod hasłem „Miasto Dobrostanu”. Skupiono się na trzech obszarach: międzygatunkowości, równowadze psychicznej oraz zaangażowaniu obywatelskim. Prelekcje, debaty i rozmowy wygłosili eksperci, praktycy, naukowcy, samorządowcy i aktywiści z Polski, m.in. Tomasz Stawiszyński i Igor Tuleja oraz z zagranicy, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Mołdawii. W Forum udział wzięło około 200 osób.

Forum Rozwoju Miast 2023

forum rozwoju miast

Źródło: UMP