Dane z Poznania - Kwiecień 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według kwiecień 2020 marzec 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1128 1106
Małżeństwa 46 73
Małżeństwa cywilne 36 67
Małżeństwa konkordatowe 10 6
Śluby poza lokalem USC 0 1
Zgony 725 649
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 23 Zuzanna 19 Aleksandra 17 Maja 17 Alicja 17 Hanna 23 Zofia 20 Laura 17 Maja 16 Iga 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Stanisław 34 Jan 24 Aleksander 23 Franciszek 22 Leon 19 Jan 30 Leon 26 Ignacy 25 Stanisław 24 Franciszek 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 19 44
Przybyłe koty do schroniska 6 22
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 4 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 2 10
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 123 121
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 139 141
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4811 4313
Liczba osób pobierających zasiłek 1006 852
Liczba osób do 25 roku życia 351 298
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 267 1 222
Stopa bezrobocia 1,4 1,2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 791,08 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 1 457 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 27 17
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 22
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 74 112
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 117 64
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 145 209
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 29 47
Liczba przyjętych depozytów 16 29
Liczba wydanych depozytów 3 3
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 595 50 872
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 57 122
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 4 25
Liczba wystawionych mandatów 24 53
Liczba pouczeń 6 13
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 67 69
Liczba wyjazdów OSP do akcji 83 8
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 1 10
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 2 6
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 1 2
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 71 150
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 529 866
Pozostałe naruszenia 553 419
Zagrożenia pożarowe 5 6
Zagrożenia w ruchu drogowym 1653 3 140
Zagrożenia życia i zdrowia 520 539
Zakłócenia porządku 451 388
Zwierzęta 430 404

Ruch rowerowy

kwiecień 2020 marzec 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne Półwiejska - 495 Pl. Wolności - 457 Rynek Jeżycki - 437 Szamarzewskiego/ Wawrzyniaka - 437
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G nieczynne Most Teatralny - 208 Plac Wiosny Ludów - 208 Rondo Rataje - 200
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne Kraszewskiego - 30 Rondo Kaponiera - 21 Dworzec Zachodni - 20
Liczba wypożyczeń nieczynne 35718
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne 22903
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne 11552
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne 717
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne 34
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne 512
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 16427 15 108
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 11481 9 225
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 17158 14 325
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 18371 16 133
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według kwiecień 2020 marzec 2020
Teatr Animacji Liczba widzów nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Teatr Polski Liczba widzów nieczynne 416
Liczba spektakli nieczynne 9
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń nieczynne 152
Liczba uczestników nieczynne 4 675
Teatr Nowy Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Liczba uczestników nieczynne b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Liczba uczestników nieczynne b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających nieczynne 0
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych nieczynne 1 430
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych nieczynne 0
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Liczba zwiedzających nieczynne b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń nieczynne b/d
Liczba wydarzeń nieczynne b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń nieczynne 1 759
Liczba wydarzeń nieczynne 0
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem nieczynne 54 476
na zewnątrz nieczynne 50 199
na miejscu nieczynne 4 277
Liczba uczestników wydarzeń nieczynne 1 625
Liczba wydarzeń 33 wydarzenia online, 33 232 wyświetlenia 63
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji nieczynne 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych nieczynne 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych nieczynne 0
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających nieczynne 5 389
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających nieczynne 3 489
 

Kanały komunikacji z UMP

według kwiecień 2020 marzec 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 260 078 310 902
Liczba wizyt na stronie 658 887 847 423
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 56 660 62 220
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 692 650
Liczba wydanych Kart Seniora 19 216
Liczba klientów 183 1 510
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10909 6 365
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3528 2 801