Miasto oferowało podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu. Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należały:

  • zapewnienie indywidualnej obsługi projektów, w tym wyznaczenie kierownika projektu zapewniającego wsparcie w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji;
  • udostępnienie niezbędnych informacji i danych;
  • organizowanie wizyt i spotkań;
  • udzielanie wsparcia w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz w promowaniu projektu;
  • udzielanie wsparcia w poszukiwania osób gotowych do podjęcia pracy;
    współpraca z inwestorem po uruchomieniu projektu.

Miasto wzięło udział w międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, m.in.: Targach MIPIM, Targach Expo Real, Kyiv Investment Forum, Impact CEE, ABSL Summit 2022, BSS Conference Forum oraz Gali Outsourcing Stars 2022, Festiwalu Jobicon, CEE BSC Summit & Awards, Dniach Polski w Dolinie Krzemowej, Future of Emerging Europe Summit and Awards 2022, Property Forum w Warszawie, Real Estate Talks (RET), Poznan Game Arena oraz Game Industry Conference. Miasto było głównym organizatorem 4. edycji konferencji POZITIVE TECHNOLOGIES 2022, na którą zarejestrowało się ponad 1 tys. osób, a łącznie wystąpiło ponad 50 prelegentów. Poza znanymi mówcami, odbiorcy mogli wysłuchać ekspertów z firm takich jak m.in.: VISA, Żabka, IT.Integro, Capgemini czy Fandom.

 

Promowanie potencjału inwestycyjnego Poznania odbywało się poprzez współpracę z samorządem gospodarczym, m.in. z: Polsko-Brytyjską Izbą Handlową (BPCC), Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym w Poznaniu (DWK), Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK), Polsko-Chińską Główną Izbą Gospodarczą, Amerykańską Izbą Handlową w Polsce, Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą, Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, Wielkopolskim Klubem Kapitału, Polską Strefą Inwestycji Wielkopolska, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową.
W 2022 r. wydatki na promocję inwestycyjną Poznania wyniosły 0,7 mln zł.

W ramach działań promocyjnych i reklamowych, mających na celu wzmocnienie wizerunku Poznania w kraju i za granicą, wydano następujące materiały promocyjne (niektóre wyłącznie w wersji online): przewodnik „Poznań miastem IT”, katalog „Move to improve”, folder „Pracuj w Poznaniu 2022”, 6 artykułów z informacjami o działalności Miasta oraz o nowych inwestorach dla magazynu „Focus On” oraz artykuł w Biuletynie Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Współpracowano także z innymi jednostkami przy wydaniu raportu „Poznański rynek nieruchomości przemysłowo-logistycznych”, raportu „Poznań. Atrakcyjność miasta i rynek biurowy”, raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.

Promowane były oferty nieruchomościowe, inwestorzy, ich oferty pracy oraz ważne wydarzenia organizowane przez inwestorów (m.in. 10-lecie Centrum Usług Wspólnych Carl ZEISS w Poznaniu, 5-lecie John Deere z udziałem Prezydenta Miasta Poznania, otwarcie poznańskiego biura firmy Transcom, otwarcie nowego Centrum Usług Wspólnych Phoenix Contact, otwarcie Virtual Experience Center firmy Miele Global Services, otwarcie pierwszego w Polsce sklepu Żabka Eko Smart łączącego ekologię z technologią). Promowane były również webinary oraz konferencje ważne dla środowiska biznesowego. Aktualności dla inwestorów przekazywane były na bieżąco w miejskim serwisie „Inwestuj w Poznaniu”, w mediach społecznościowych: na fanpage’u „Invest in Poznan”, na Linkedin oraz poprzez newsletter „Inwestuj w Poznaniu”. Kontynuowano działania związane z kampanią promocyjną pn. „Firma Warta Poznania” w serwisie Facebook.