Działania podnoszące standard obiektów oświatowych obejmowały m.in. budowę nowych placówek, rozbudowę już istniejących, modernizacje budynków, w tym termomodernizacje, budowy i modernizacje obiektów sportowych, modernizacje i remonty boisk sportowych oraz placów gier i zabaw oraz różnego rodzaju remonty pomieszczeń szkolnych, dachów, instalacji elektrycznych i wodociągowych. Łączne wydatki na inwestycje, modernizacje, remonty w placówkach oświatowych wyniosły 51,7 mln zł.

Do największych inwestycji w infrastrukturę oświatową zakończonych w 2022 r. należały:

 • rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 (w tym pomieszczenia na potrzeby
  Biblioteki Raczyńskich) – wybudowano nowy budynek szkolny, a do istniejącego
  budynku dobudowano 2 kondygnacje, zagospodarowano również teren wokół szkoły;
 • budowa dwukondygnacyjnego łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2;
 • modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6.
Nowy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskiennickiej
Na zdjęciu widok z góry na front budynku w kolorze brązowym ze szklaną fasadą i szary dach. Wokół budynku drzewa. Przed budynkiem pusty plac.
Źródło: UMP (fot. PIM)
Dobudowany budynek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 przy ul. Druskiennickiej

Na zdjęciu widok z góry na budynek z biało-szarą elewacją. Wokół budynku drzewa i domy.

Źródło: UMP (fot. PIM)

W trakcie realizacji były następujące duże inwestycje:

 • modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej (2020–2023) – zakończono roboty budowlane związane z montażem instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego;
 • renowacja i rewitalizacja zabytkowej elewacji budynku szkoły Zespołu Szkół nr 5 (2017–2023) – zakończono renowację elewacji od strony dziedzińca;
 • budowa szkoły na Strzeszynie (2019–2025) – opracowano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę;
 • budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 (2018–2023) – trwały przygotowania do nowego postępowania przetargowego;
 • przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 (2022–2024) – przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane;
 • budowa wielofunkcyjnego budynku z tarasem w Ogrodzie Jordanowskim nr 1 (2019–2023) – realizowano postępowanie przetargowe na roboty budowlane;
 • nadbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego oraz budowa budynku internatu (2020–2023) – opracowano ekspertyzę techniczną oraz wykonano prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem budynku;
 • budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym (2022–2024) – opracowano projekt budowlany oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej

Na zdjęciu front budynku, elewacja w kolorze łososiowym, czerwony dach

Źródło: UMP