W rejestrze REGON na koniec grudnia 2022 r w grupie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób w Poznaniu znajdowało się 30 firm. Do sektora publicznego należało 14 firm, a pozostałe reprezentowały sektor prywatny. Do największych pracodawców w Poznaniu należały m.in.: ENEA S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o.,
GSK Services sp. z o.o, Lisner Poznań sp. z o.o., Kompania Piwowarska S.A., Pepco Poland sp. z o.o., Transgouermet Poland sp. z o.o, Poznalec sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „Transpost” S.A., Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.