W sezonie 2022 r. nad Wartą funkcjonowały 4 plaże miejskie: Wilda, Rataje, Chwaliszewo i Szeląg. Na terenie plaż oraz innych zorganizowanych nadrzecznych miejsc do relaksu odbywały się imprezy edukacyjne, proekologiczne i kulturalne, np. cykl kulturalno-przyrodniczy pn. „Rzeka Żywa”. Po Warcie kursował tramwaj wodny, a na jej brzegach funkcjonowały także strefy biwakowe, tymczasowa przystań jachtowa, wypożyczalnia motorówek i kajaków w Starym Porcie.

Udział we wszystkich w wydarzeniach w ramach cyklu „Rzeka Żywa” był bezpłatny

Dzieci i kobiety przy stole w trakcie zajęć plastycznych na świeżym powietrzu, w tle rzeka i most

Źródło: UMP ( fot. Agata Kierzkowska PCD)
Ruszył nowy sezon Poznańskiego Tramwaju Wodnego

Tramwaj wodny na rzece

Źródło: UMP

W 2022 r. zakończono realizację projektów:

  • „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu”, w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu; prace objęły wymianę umocnień na odcinku 2,5 km oraz remont istniejących schodów, slipów, tarasów oraz wylotów kanalizacyjnych, a także wykonanie ścieżki szutrowej wzdłuż linii brzegowej po obu stronach rzeki; celem projektu było zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozją; z obecnego ekosystemu zostały wyeliminowane płyty betonowe, które ograniczały wchłanianie wody do gruntu; działanie to miało na celu uelastycznienie brzegów rzeki oraz zwiększenie jej retencji; w rezultacie podjętych działań na wskazanym odcinku rzeki nastąpi wzrost objętości retencjonowanej wody o 255 tys. m3; wartość projektu wynosi 21,7 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 18,5 mln zł;
Rewitalizacja brzegów rzeki Warty – wizualizacja 

Rewitalizacja brzegów rzeki Warty wizualizacja

Źródło: UMP
  • „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej” – ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego po obu stronach rzeki Warty, od mostu Lecha na północy, do mostu Przemysła I na południu; w 2022 r. zakończyły się prace nad ostatnim odcinkiem biegnącym wzdłuż Parku nad Wartą pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I; przeprowadzono prace związane z budową nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, montażem oświetlenia i monitoringu wzdłuż ścieżki oraz montażem małej architektury; łączna wartość projektu wyniosła 28 mln zł, a kwota dofinansowania to 20,6 mln zł.

W ramach projektu pn. „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”, w okolicach Bramy Poznania powstał Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa, Edukacyjna Ścieżka Ekologiczna. Częściowo ukończono edukacyjną stronę internetową projektu. W trakcie realizacji znajdował się Rzeczny Ogród Ekoedukacji.

Trwały prace związane z planami budowy tzw. mostów Berdychowskich przez rzeki Wartę i Cybinę.