W 2022 r. w ramach miejskiego programu wspierania i promocji małej przedsiębiorczości pn. Poznań Biznes Partner prowadzone były dla mieszkańców Poznania planujących założenie własnego biznesu oraz przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą bezpłatne szkolenia i warsztaty, doradztwo biznesowe, prawne, informacyjne i promujące poznański mały biznes, a także warsztaty doskonalące znajomość języków obcych. Realizowano ponadto projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do migrantów z Ukrainy planujących założenia firmy w Polsce lub już prowadzących własny biznes (m.in. „Moja firma i praca w Poznaniu”, „Własna firma dla obywatela Ukrainy”).

Łącznie ze wszystkich projektów wsparcia przedsiębiorczości w 2022 r. skorzystało 20,8 tys. osób, a ponad 152 tys. obserwowało portale informacyjne i profile społecznościowe dla przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych form wsparcia przedsiębiorców znalazły się m.in.:

 • usługi szkoleniowo-doradcze – łącznie zorganizowano 144 wydarzenia (7,5 tys. uczestników);
 • poręczenia dla przedsiębiorców z Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – dla 353 osób;
 • wsparcie firm w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym – dla 84 osób;
 • program wsparcia unikatowych specjalności rzemieślniczych pn. „Zaułek Rzemiosła” – z którego korzystało 18 pracowni (tym 4 nowe); w ramach programu zorganizowano m.in. 6 wydarzeń i warsztatów dla mieszkańców: „Rodzinne warsztaty introligatorskie – stwórz własny notes!”, „Warsztaty ceramiczne z Wytwórnią Bakcyl”, pokaz złotniczy (wydarzenie towarzyszące wystawie „Rękodzielni. Opowieść o poznańskim rzemiośle”), „Moje pierwsze naczynie z gliny – warsztaty ceramiczne”, „Rodzinne warsztaty cukiernicze – świąteczne pierniki”);

Warsztaty ceramiczne w Wytwórni Bakcyl

Grupa ludzi przy stole wytwarzająca naczynia ceramiczne

Źródło: UMP
 • program wsparcia dla startupów, freelancerów oraz osób aktywnych w obszarze sektorów kreatywnych pn. Plus Jeden, w ramach którego funkcjonowała miejska Przestrzeń Pracy Wspólnej „+ jeden” (skorzystało z niej 2,6 tys. osób) oraz organizowane są warsztaty i szkolenia (zorganizowano 32 warsztaty i szkolenia dla blisko 0,9 tys. osób), w tym:
  • w ramach programu pn. „Plus Jeden do rozwoju” stworzono 4 moduły promujące nowoczesne i innowacyjne metody zarządzania i marketingu: „Startupy”, „Zarządzanie”, „Marketing” i „Rozwój osobisty”;
  • zorganizowano także spotkania społeczności związanych z programowaniem (Agile, meet js, PRUG) i cyberbezpieczeństwem;
 • działalność informacyjno-doradczo-szkoleniowa Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości – skorzystało ponad 7,6 tys. osób, zorganizowano 112 warsztatów/prelekcji i 15 szkoleń;
 • dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu – dla 707 osób;
 • prowadzenie portali informacyjnych dla przedsiębiorców (138,6 tys. obserwujących) i stron w mediach społecznościowych (Linkedin, Instagram, Poznań Biznes Partner, Plus Jeden Poznań – 13,9 tys. obserwujących).

Zorganizowano 12. edycję wydarzenia „Poznańskie Dni Przedsiębiorczości”, w formie hybrydowej, z 20 panelami dyskusyjnymi i warsztatami (online), indywidualnymi konsultacjami na temat zarządzania firmą i działań marketingowych, w których uczestniczyło blisko 550 osób, w tym osoby z Ukrainy planujące lub prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Zorganizowano dla nich m.in. panel „Przejdź z poznańskim biznesem na Ty” oraz warsztaty „Masz pomysł na biznes? Zrealizuj go w Poznaniu”.

Spotkanie w ramach panelu Przejdź z poznańskim biznesem na Ty”

sala z krzesłami, na których siedzi widownia. Przed publicznością duża tablica z widoczną prezentacją. Na tle tablicy stoją dwaj mężczyźni i jedna kobieta, która przemawia do publiczności

Źródło: UMP

Odbyła się kolejna edycja konkursu Prezydenta Miasta Poznania pn. „Poznański Taksówkarz Roku”.