Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2022 r. średnie, roczne ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym wzrosły w stosunku do 2021 r. o 22,2% i w III kwartale wyniosły 9804 zł/m2 (2021 r. – 8026 zł/m2). W ofercie rynku pierwotnego znajdowało się kwartalnie ok. 5 tys. mieszkań, z czego ok. 1,1 tys. zostało sprzedanych.

Średnie roczne ceny transakcyjne mieszkań na rynku wtórnym wzrosły od 1 do 3%, osiągając poziom 8050–8230 zł/m2 (2021 r. – 7870 zł/m2). Cena na rynku wtórnym była o 1200–1400 zł niższa od ceny za 1 m2 na rynku pierwotnym. Popyt w ciągu roku zmalał z 923 mieszkań sprzedanych w I kwartale do 328 mieszkań w III kwartale 2022 r.

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkania w Poznaniu w 2022 r. zmniejszył się z 0,83 do 0,77. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw pozwalało na zakup 0,77 m2 mieszkania.