Statystyki miejskie - Listopad 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z listopada 2022.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Listopad 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 64
małżeństwa cywilne 53
małżeństwa konkordatowe 11
Śluby poza lokalem USC 2
Urodzenia 908
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Helena 18 Maja 16 Laura 15 Zofia 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Aleksander 24 Jan 19 Antoni 18 Franciszek 17
Zgony 622
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ zadanie realizowane przez ZUS
Liczba klientów 5829
Liczba wydanych Kart Seniora 337
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 65
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 331
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 659
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 7
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 29
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 51
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 7
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 40
Liczba przyjętych depozytów 21
Liczba wydanych depozytów 7
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Listopad 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3689
liczba osób do 25 roku życia 212
liczba osób powyżej 50 roku życia 1135
liczba osób pobierających zasiłek 591
Stopa bezrobocia 1%
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7360
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Listopad 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 5245
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 70
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 109
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Listopad 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 214
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 443
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 0
Zagrożenia w ruchu drogowym 3373
Zagrożenia życia i zdrowia 569
Zakłócenia porządku publicznego 381
Zwierzęta 272
Pozostałe naruszenia 346
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 15
Liczba wyjazdów OSP do akcji 15
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 235
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 52
Liczba wystawionych mandatów 8
Liczba pouczeń 162
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 51
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 27
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 147
Przybyłe koty do schroniska 39
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 41
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 328
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 34
Liczba wypuszczonych małych ssaków 17
Liczba przyjętych ptaków 242
Liczba wypuszczonych ptaków 207
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 1264
Liczba miejscowych zagrożeń 3688
Liczba fałszywych alarmów 1252
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Listopad 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Królowej Jadwigi/Juracka 147 Poznań Główny 135 Rynek Jeżycki 123
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Królowej Jadwigi/Juracka 132 Plac Wiosny Ludów 116 Katowicka/Polanka 113
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Jarochowskiego/Potworowskiego 5 Inflancka/os. Lecha 4
Liczba wypożyczeń 9687
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 4346
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 5128
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 84
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 9
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 120
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności demontaż licznika brak danych
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 29494
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 32064
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 19383
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 11884
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 14779
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 5839
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 7319
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 9082
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 9064
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 8075
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 17612
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 10562
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 13923
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 14351
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 25605
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 23764
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 13636
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 17232
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 15340
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 20924
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 14349
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 5749
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 25257
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 5689
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 13196
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 22333
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 9307
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 11429
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 13676
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 13692
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 25292
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 18807
Liczba przejazdów Malta Pd. 16135
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Listopad 2022
Teatr Animacji Liczba widzów brak danych
Liczba spektakli brak danych
Teatr Polski Liczba widzów 2013
Liczba spektakli 24
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 179
Liczba wydarzeń 7
Liczba uczestników 233
Liczba wydarzeń online 3
Liczba uczestników 1014
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 17
Liczba uczestników 6637
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba seansów kinowych 413
Liczba widzów 10868
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 23
Liczba uczestników 5117
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 17 (2 online)
Liczba uczestników 1409 (662 online)
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7038
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1896
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 31
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 124
Liczba wydarzeń 50368
Liczba seansów kinowych 181
Liczba uczestników seansów kinowych 3476
Liczba spektakli teatralnych 1
Liczba uczestników spektakli 100
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 4735
Liczba wydarzeń 55
Liczba uczestników wydarzeń 1259
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 40
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 4263
Liczba wydarzeń 6
Liczba uczestników wydarzeń 267
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 1580
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 61
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 3
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 119762
na zewnątrz 115468
na miejscu 4276
Liczba uczestników wydarzeń 8048
Liczba wydarzeń 246
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 3
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 15040
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 4
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 2
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 193

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 16
Liczba uczestników 125
Liczba zajęć plastycznych 10
Liczba uczestników 140
Liczba wydarzeń okolicznościowych 4
Liczba uczestników 210
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 8
Liczba uczestników 95
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 19383
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 9924
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 11468
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 6490
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 15388
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 16628
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 16164
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 3143
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 8961
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 131723
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 21
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 7
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 9
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Listopad 2022
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 389827
Liczba wizyt na stronie 1103394
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 73529
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9324
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6087
Zobacz dane z października 2022.