Liczba pracujących w Poznaniu wg płci w 2019 r. w % (bez zatrudnionych w firmach mikro)

Źródło danych: GUS

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w największych polskich miastach w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu w latach 2010-2019

Źródło danych: GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w największych polskich miastach w 2019 r.

Źródło danych: GUS

Pracodawcy zatrudniający w Poznaniu najwięcej pracowników w 2019 r.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

8,5 tys.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

4,9 tys.

Uniwersytet Medyczny

2,5 tys.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

2,3 tys.

Politechnika Poznańska

2,2 tys.

Pobierz grafikę JPGŹródło danych: UMP

Zmniejsza się liczba bezrobotnych w Poznaniu

W 2019 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu zmniejszyła się o 477 osób i wyniosła na koniec grudnia 3737 osób. Zmniejszyła się też liczba bezrobotnych w powiecie poznańskim - w grudniu 2019 roku bez zatrudnienia pozostawało 2152 osób - to o 468 osób mniej niż rok wcześniej.

Liczba bezrobotnych w Poznaniu wg płci

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wieku (w %)

Źródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wykształcenia (w %)

Źródło danych: GUS

Stopa bezrobocia w największych polskich miastach w 2019 r.

Źródło danych: GUS