Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,1 13,6 103,8
kryminalnych 11,0 11,8 107,3
gospodarczych 1,3 1,1 84,6
drogowych 0,4 0,2 50
innych  
Liczba wypadków drogowych 477 555 116,4
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:  562 646 114,9
zabitych na miejscu 5 5 100,0
Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 47,4 44,5 ↓ o 2,9 pkt
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego:  5984 6204 103,7
pożarów  1041 1264 121,4
miejscowych zagrożeń  3708 3688 99,5
fałszywych alarmów 1235 1252 101,5
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Liczba zgłoszeń przyjęta  przez dyżurnego SMMP do realizacji w tys.
 76,5 73,5 96,1
Wnioski złożone do sądów w tys. 3,2 3,4 106,3
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 53,5 53,6 100,2
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 5,7 6,3 110,5
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys.  6,9 6,3 91,3
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 61,2 61,5 100,5
Liczba usuniętych wraków samochodowych 983 793 80,7
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia 799 961 120,3
Liczba zaleceń porządkowych przekazanych instytucjom komunalnymi innym jednostkom 6,9 6,5 94,2
Liczba pojazdów unieruchomionych przez urządzenia blokujące 15,3 13,6 88,9
źródło: UMP, GUS