fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym:266,7271,7101,9
spółdzielczych68,368,299,9
zakładów pracy0,50,5100,0
osób fizycznych179,4184,8103,0
społeczno-czynszowych3,83,8100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym:5 0435 129101,7
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem4 1824 671111,7
indywidualne379407107,4
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym:12 53712 553100,1
w samodzielnych budynkach należących do miasta Poznania5 5355 520100,6
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego1681506,2
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego:18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi23 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymix
dotychczasowym najemcom18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi22 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymix
w trybie przetargowym01100,0
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego  wg wyceny biegłego w zł4 5124 954,0109,8
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł483,52595,0123,1
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym:1,21,7141,7
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą1,21,7141,7
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego:57849184,9
mieszkalnych w ramach listy17414583,3
socjalnych w ramach listy40434685,6
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych1579359,2
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań:13,712,994,2
spółdzielczych2,72,592,6
komunalnych4,84,9102,1
prywatno-czynszowych6,25,588,7
zakładowych0,030,03100,0
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego:7,87,191,0
1-osobowych3,02,791,0
2-osobowych1,51,493,3
3-osobowych1,21,191,7
4-osobowych1,11,090.9
5-osobowych0,60,583,3
6- i więcej osobowych0,40,4100,0
Źródło: GUS, UMP