Wartość nakładów inwestycyjnych Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wyniosła 655,7 mln zł.

Największe wydatki inwestycyjne wynoszące ponad 352 mln zł realizował Zarząd Dróg Miejskich. Drugim największym dysponentem środków finansowych ponoszonych na inwestycje był Zarząd Transportu Miejskiego, który wydatkował ponad 185 mln zł.

Miasto inwestuje najwięcej w inżynierię lądową związaną z infrastrukturą drogową, a do najważniejszych inwestycji z tego zakresu należała przebudowa:

  • obiektów inżynierskich – Program Rataje-Franowo (145,6 mln zł)
  • węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera (46,2 mln zł)
  • ul. Grunwaldzkiej (33,9 mln zł).

 

na wykresie widać udział inwestycji prowadzonych przez UMP i jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Pobierz dane XLS