Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2017 r.:

 • Dr Oliver Krone (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie dla ludzi?”
 • Prof. Robert Krimmer (Estonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century”
 • Prof. Eliana Maria Barbosa Souto (Portugalia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  pt. „Safety aspects of lipid nanoparticles for drug delivery and targeting”
 • Prof. Andreas Irmen (Luksemburg) – wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Economic Growth: Past, Present and Future”
 • Prof. Anthony Sounders (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Mind the gap: the difference between European an US loan rates”
 • Prof. Žarko Paić (Chorwacja) – wykłady otwarte na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Theory of Contemporary Art: Lines and Curves” oraz „Doba totalne kontrole: Totalitarizam i tehnosfera”
 • Prof. Jonathan Westphal (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „The Mind-Body Problem and the Failure of Scientific Theories of Consciousness”
 • Prof. William D. Foulkes (Kanada) – wykłady otwarte na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Population testing for cancer susceptibility: are we ready for the challenge?”, “Recent trends in human cancer genetics” oraz “DICER1 in health and disease.”
 • Prof. Alessandro Minelli (Włochy) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. ”Evolvability or the maze of living forms”
 • Prof. Keith E. Gubbins (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. ”Molecular Modeling of Matter at the Nanoscale: Impact and Prospect”
 • Prof. Christos H. Papadimitriou (USA) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „A computer scientist thinks about the brain”
 • Prof. Kathleen J. Farkas (USA) – wykłady otwarte na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Jak pomagać uwzględniając duchowość? Diagnoza i interwencje” oraz „Usługi dla osób starszych i ich rodzin: perspektywy innowacji.”
 • Prof. Roman Lesyk (Ukraina) – wykład otwarty na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. ”Lwów miasto czterech kultur i ich wpływ na rozwój nauki”
 • Prof. dr Leonid Dubrovinsky (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  pt. „Journey to the center of the Earth 150 years after Jules Verne: Science – not fiction”
 • Prof. Antonella Sorace (Wielka Brytania) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Adult bilingualism: The big picture”
 • Prof. Steven Keen (Wielka Brytania) – wykład otwarty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Ekonomia klasyczna: fałszywy paradygmat”
 • Prof. dr Bertrand Matthäus (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Profiling of volatile compounds of virgin rapeseed oils by SPME and dynamic headspace as a powerful tool for the evaluation of sensory quality and factors impairing this quality”
 • Prof. Kieran Egan (Kanada) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Wychowanie dla wyobraźni”
 • Prof. Ingolf Cascorbi (Niemcy)  – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Perspective of individualized medicine”
 • Prof. Daniel Bach (Francja) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Africa as a new global frontier”
 • Dr Jörg Scheller (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pt. „From Fish Tank to Think Tank. The Aquarium between Religion, Science, and Art”
 • Prof. Sang Chul-Park (Korea Płd.) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pt. „East Asian Economic Miracle As Implications for East European Countries”
 • Prof. Federico Morelli (Argentyna) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznnaiu pt. „Cities changing nature and nature changing cities”
 • Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova (Kirgistan) – wykłady otwarte na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Migracja młodzieży w warunkach globalizacji”, „Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Azji Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu” oraz „Migracja jak czynnik społeczno-ekonomicznych zmian w poradzieckich krajach (na przykładzie Kirgistanu)”
 • Prof. Umberto Ricardi (Włochy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) in NSCLC: early stage and oligometastatic disease”
 • Dr Rena F. Subotnik (USA) – wykłady otwarte na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pt. „Przykłady zastosowań nowoczesnej psychologii: przygotowanie do zawodu muzyka w szkolnictwie muzycznym” oraz “Siedem zasad rozwoju talentu: przygotowanie następnego pokolenia twórczych artystów i naukowców”
 • Prof. Patrick Zuk (Wielka Brytania) – wykład otwarty na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pt. ”Muzyka, trauma, transcendencja”