Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania.

Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do Systemu KSAT sprawozdań budżetowych otrzymywanych z tych placówek. Nowe rozwiązanie zostało wdrożone z inicjatywy Miasta Poznania i zrealizowane we współpracy z firmami COIG SA i Wolters Kluwer.

Koszt wdrożonego rozwiązania wyniósł 84 tys. zł.

Do nowych systemów informatycznych wdrożonych w 2019 r. należą ponadto:
  • Portal pracownika

Jest to nowe narzędzie informatyczne wspomagające pracę w jednostkach organizacyjnych UMP. Polega na udostępnianiu pracowniczkom i pracownikom wglądu w dane pochodzące z modułów „Ewidencja Kadrowa” oraz „Płace”. Wdrożenie tego rozwiązania pozwala na usprawnienie pracy w ramach realizowanych procesów administracyjnych, a w wymiarze rzeczowym – zmniejszenie pracochłonności i oszczędność papieru związaną z wydrukiem kart zarobkowych

  • zawiadomienia wyborcze do gmin o dopisaniu do rejestru wyborców

Rozwiązanie przygotowane na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych w celu automatycznego wysyłania zawiadomień o dopisaniu się mieszkanki lub mieszkańca do rejestru wyborców w Poznaniu. Wdrożone rozwiązanie pozwala na znaczące skrócenie czasu obsługi wniosku o dopisanie do rejestru wyborców poprzez wykorzystanie komunikacji z gminami przez ePUAP. Przyczynia się również do rozwoju e-administracji. Zostało zrealizowane siłami własnymi Wydziału Informatyki UMP

  • rozbudowa i modernizacja Systemu Informacyjno-Przywoławczego

W celu poprawy ciągłości działania systemu informacyjno-przywoławczego (tzw. systemu kolejkowego) wykorzystywanego w punktach obsługi mieszkanek i mieszkańców wymieniono w 2019 r. 8 automatów informacyjno-biletowych

 

Ważniejsze inwestycje przeprowadzone w 2019 r.
  • rozszerzenie środowiska do wirtualizacji serwerów Vmware – koszt inwestycji wyniósł 599 625 zł
  • rozbudowa systemu komputerowego IBM (dodatkowe dyski twarde wraz z osprzętem i oprogramowaniem) – koszt inwestycji wyniósł 577 682 zł