Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz przyciąganie coraz to liczniejszych turystów. Największą w tym rolę odgrywa stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Miasto Poznań powierza znaczną część działań promocyjnych i rozwoju turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, którego jest członkiem. Poza Poznaniem, członkami stowarzyszenia w 2018 r. było 13 gmin tworzących Metropolię Poznań oraz powiat poznański, 3 samorządowe jednostki organizacyjne transportu oraz sportu i rekreacji, 20 hoteli, 1 hostel, 5 restauracji, 13 instytucji kultury, 1 uczelnia wyższa, 4 biura podróży, 2 izby samorządu gospodarczego, 2 fundacje, 1 stowarzyszenie oraz 10 przedsiębiorstw prywatnych.

Celem działalności PLOT jest w szczególności:

 • wspieranie rozwoju i integrowanie rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
 • promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia,
 • inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych,
 • wspieranie i rozwój działalności informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej,
 • wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Jednym z najważniejszych działań poprawiających jakość prezentacji i promocji oferty turystycznej w Poznaniu w 2018 r. była optymalizacja działania punktów Informacji Turystycznej PLOT: Stary Rynek, Dworzec PKP, Lotnisko Poznań-Ławica poprzez dostosowanie godzin otwarcia do natężenia ruchu turystycznego na podstawie zaobserwowanej frekwencji, rozszerzenie oferty, dostosowanie asortymentu do oczekiwań klienta, współpraca z innymi punktami IT w regionie. Efektem działań było uzyskanie 4 gwiazdek (najwyższej oceny) przez wszystkie punkty Informacji Turystycznej PLOT w  procesie Certyfikacji Informacji Turystycznej prowadzonym przez Polską Organizację Turystyczną (POT) we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

Działania promocyjne realizowane przez PLOT w 2018 r. obejmowały w szczególności:

 • redakcja portalu tematycznego poznan.travel, prezentujące treści turystyczne,
 • prowadzeni kampanii Poznań za pół ceny i Dni Twierdzy Poznań, m.in. na stronach internetowych akcji na Facebook’u,
 • bieżące prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, promocja walorów turystycznych miasta,
 • realizację projektu Turystyka kulinarna – promocja jednej z dynamiczniej rozwijających się gałęzi turystyki, duży potencjał Poznania, promocja walorów turystycznych miasta,
 • prowadzenie kampanii zimowej “Polska daj się oczarować POT” – przygotowanie we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną opisu zimowej oferty Poznania, prezentowanej i promowanej przez strony w poszczególnych językach, opracowane przez POT,
 • realizowanie kampanii promocyjnej na portalu Polennu.dk – największym źródle informacji o Polsce w Danii. Kampania promowała zimową ofertę Poznania i zachęcała do głosowania w konkursie “European Best Christmas Markets,
 • bieżąca współpraca z mediami, blogerami itp. w zakresie wsparcia w gromadzeniu materiałów, redakcji artykułów, dostarczania ilustracji na temat Poznania.

W ramach działań promocyjnych PLOT w 2018 r., zrealizowano szereg pozycji wydawniczych w różnych językach, a wśród nich: „Poznań najkrócej”, „Atrakcje turystyczne – okolice Poznania”, „Muzea i ekspozycje w Poznaniu”, „Mapa składana Poznania”, „Mapa wydzierana Poznania”, „Obiekty konferencyjne Poznań i Wielkopolska”, „Co robić w poniedziałki w Poznaniu”, gra memo „Poznań i okolice”, „Wizytówki Atrakcji Turystycznych Poznania”, ulotki: „Shopping in Poznań”, „Poznań za pół ceny”, „Dni Twierdzy Poznań”, “European best Christmas Markets”, Wizytówka-ulotka “European Best Christmas Markets”.

Działania PLOT obejmują także szeroką, stałą współpracę z różnymi podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki i promocję. W 2018 r. stowarzyszenie współpracowało m. in. z:

 • Wielkopolską Organizacją Turystyczną – promocja oferty Wielkopolski, prowadzenie działalności informacyjnej, dystrybucja materiałów promujących Wielkopolskę (wydawnictw), gromadzenie danych na temat klientów IT PLOT, udostępnienie powierzchni w zależności od dostępności na okresowe akcje promocyjne organizowane lub współorganizowane przez członków WOT, na podstawie dostarczonych przez WOT lub jego członków materiałów informacyjnych, we wzajemnie uzgodnionych pisemnie terminach i formie, z udziałem obsługi ze strony przedstawicieli członków WOT,
 • Polską Organizacją Turystyczną oraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w zakresie promocji oferty Poznania i aglomeracji poznańskiej na rynku krajowym i międzynarodowym, m.in. poprzez wspólną prezentację oferty na targach turystycznych, wizyty tour operatorów i bloggerów,
 • uczelniami poprzez np. wykłady gościnne dla studentów kierunków związanych z turystyką i udział i patronat nad konferencjami naukowymi, wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki z partnerami zagranicznymi,
 • Województwem Wielkopolskim w zakresie realizacji projektu Opracowanie katalogu dostawców usług i infrastruktury w zakresie turystyki biznesowej na terenie województwa wielkopolskiego zmierzającego do stworzenia diagnozy dostępnej oferty turystyki biznesowej w Wielkopolsce,
 • Powiatem Poznańskim – przeprowadzono pilotażową edycję projektu Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego, którego celem było podnoszenie standardu oferty turystycznej powiatu poznańskiego i promocja najlepszych obiektów turystycznych powiatu poznańskiego; w projekcie wzięło udział 41 obiektów, spośród których 32 otrzymały tytuł Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego,
 • zagranicą, w tym w ramach ICCA (International Congress and Convention Association), która wspiera rozwój i promocja oferty rynku spotkań miasta Poznań, z miastami europejskimi zrzeszonymi w ECM w ramach rozwoju i promocji turystyki oraz udział w spotkaniach eksperckich, warsztatach oraz grupach roboczych Karty Turystyczne i Informacja Turystyczna, z miastami partnerskimi Poznania, współpraca barterowa z Dreznem, Lloret de Mar i regionem Costa Brava oraz Billund oraz przy promocji Poznania wśród amerykańskich agentów turystycznych oraz organizacji forum dla amerykańskich agentów sprzedających Europie w Poznaniu w 2019 (American Travel Agent Forum).

W 2018 r. w ramach promocji oferty turystycznej Poznania i okolic na międzynarodowych wydarzeniach, przedstawiciele PLOT zorganizowali wystąpienia zewnętrzne podczas imprez: Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB w Berlinie, Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu, Międzynarodowe targi przemysłu spotkań IMEX Frankfurt, WTM Londyn, IMTM Tel Awiw, Ferie for Alle, Herning Dania, TBEX Ostrawa, Czechy, Fitur Madryt oraz podczas Warsztatów dla tour-operatorów z Singapuru w Warszawie.

W 2018 r., dzięki zaangażowaniu PLOT, zrealizowano 26 podróży studyjnych, w których wzięło udział około 80 osób z następujących krajów: Chiny, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia, Kanada, Malta, Niemcy, Polska, Szwecja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy. W podróżach uczestniczyli przedstawiciele mediów, tour-operatorzy, a także blogerzy i influencerzy.

W 2018 r. Poznań zajął wysokie miejsce w konkursie European Capital of Smart Tourism, w którym zaprezentowano przed międzynarodowym gronem ekspertów stosowane przez Poznań rozwiązań w zakresie inteligentnej turystyki w czterech aspektach: zrównoważony rozwój, digitalizacja, dostępność oraz dziedzictwo historyczna i kreatywność; ponadto przygotowanie wniosku konkursowego było pretekstem do zinwentaryzowania działań Poznania w powyższej tematyce.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Przedmiotem działalności CTK TRAKT jest upowszechnianie i prezentowanie dziedzictwa kulturowego Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ostrowa Tumskiego – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz obszaru Pomnika Historii pn. „Poznań – historyczny zespół miasta” uznanego Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r.

Celem CTK TRAKT jest tworzenie, upowszechnianie i bieżące dostosowanie do potrzeb rynku, atrakcyjnego produktu turystyki kulturowej integrującego potencjał miasta poprzez organizowanie i prowadzenie m.in. Traktu Królewsko-Cesarskiego, Bramy Poznania (Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego), projektu Centrum Szyfrów Enigma.

Więcej o Trakcie Królewsko-Cesarskim i Bramie Poznania ICHOT na badam.poznan.pl

W ramach swojej bieżącej działalności edukacyjnej CTK TRAKT w 2018 r. zrealizowało szereg zadań, w tym m. in.:

 • prowadzenie stałej oferty zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, w ramach której w 2018 r. z biletowanej oferty zajęć dla szkół i przedszkoli skorzystało prawie 17,5 tys. osób,
 • współpraca z poznańskimi placówkami oświatowymi, w tym m. in. z IX LO w Poznaniu w zakresie powołania klasy patronackiej,
 • organizacja indywidualnych zajęć dla dzieci, na które zapisały się 163 osoby,
 • realizacja programu dla Środowiskowych Domów Samopomocy,
 • organizacja 6 spotkań w ramach cyklu Muzyczny dywan, 18 spotkań w ramach akcji Magiczny dywan oraz 12 spotkań w ramach Małych psot, w których udział wzięło 744 osób,
 • stała współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” i z Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
 • realizacja programu warsztatów dla seniorów Senior-Turysta, łączącego temat turystyki kulturowej z nauką języka angielskiego
 • organizacja warsztatów dla rodzin w czasie Dni Kultury Czeskiej oraz innych imprez okolicznościowych, jak np. Poznańskie Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Europejskie Dni Dziedzictwa,
 • Szkoła dziedzictwa. Ona.

Największe wydarzenia zorganizowane przez CTK TRAKT w 2018 r. to:

 • Wielka Majówka. IV urodziny Bramy Poznania – udział wzięło 3 tys. osób,
 • Rzeka Żywa – 3 edycje podczas, których odbyło się 17 wydarzeń – udział wzięło 770 osób,
 • Premiera Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci – udział wzięło 720 osób,
 • XIII Weekend z historią na Trakcie Królewsko – Cesarskim: Pomnik historii – Historia w pomniku – udział wzięło 1 696 osób,
Wielka Majówka

Ł. Gdak/ CTK TRAKT

 

Największe przedsięwzięcia realizowane przez CTK TRAKT w 2018 r.:

 • realizacja projektu „Archiwum Społeczne Śródki” – działania z zakresu archiwistyki społecznej ukierunkowane na zachowanie pamięci o przeszłości dzielnicy Śródki. W ramach działań archiwum zbierane są fotografie i wspomnienia dawnych i obecnych mieszkańców Śródki innych osób związanych ze Śródką,
 • realizacja projektu Poznański Szlak Legend dla Dzieci – wytyczenie miejskiej trasy kulturowej obejmującej teren Starego Miasta. Grupę docelową projektu są rodziny z dziećmi w wieku 6-10 lat, co pozwoliło odpowiednio zadbać o ich potrzeby i oczekiwania w trakcie tworzenia oferty. Podczas premiery w wydarzeniach związanych z promocją szlaku wzięło udział 720 osób,
 • organizacja konferencji „Dziedzictwo. Wyobraźnia. Zmysły. Narzędzia” – pierwsza edycja popularnonaukowej konferencji związanej z szeroko rozumianą problematyką funkcjonowania instytucji dziedzictwa w Polsce na początku XXI w. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele czołowych instytucji kultury z Polski oraz przedstawiciele świata nauki. W ogólnopolskiej konferencji wzięło udział około 100 uczestników,
 • organizacja, po raz czwarty, wakacyjnego cyklu „Rzeka Żywa” poświęconemu dziedzictwu przyrodniczemu Poznania – w 2018 r. program cyklu został dostosowany był do wystawy czasowej „Rośliny Cybiny”. W ramach „Rzeki Żywej” zorganizowano 17 wydarzeń, w których udział wzięło 770 uczestników,
 • organizacja spotkań warsztatowych z mieszkańcami Łazarza w ramach „Fest Fyrtel. Łazarz”, wydanie mapy „Fest Fyrtel. Łazarz. Mapa atrakcji” – Celem działań jest tworzenie, wspólnie z mieszkańcami, propozycji turystyczno-kulturalnych dla obszarów miasta znajdujących się poza Traktem Królewsko-Cesarskim. Projekt „Fest Fyrtel” jest próbą wspólnego zdefiniowania charakteru i tożsamości poznańskich dzielnic śródmiejskich, wartych zaprezentowania turystom,
 • kontynuacja cyklu seminariów, które przybliżają specyfikę poszczególnych grup odbiorców oferty instytucji kultury, które odbyły się pod hasłem „Odbiorcy kultury. Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci”. W ogólnopolskim seminarium wzięło udział około 100 uczestników.

Nowe elementy działalności CTK TRAKT wprowadzone do stałej oferty turystycznej i kulturalnej w 2018 r. to m. in.:

 • zajęcia edukacyjne dla uczniów/-ennic z dysfunkcją wzroku,
 • rodzinne oprowadzania – cykliczne sobotnie oprowadzania z przewodnikiem dla rodzin z dziećmi,
 • zajęcia w związku ze 100. rocznicę odzyskania niepodległości,
 • „Poznański Szlak Kobiet” – folder turystyczny prezentujący ślady dawnych poznanianek na Trakcie Królewsko Cesarskim,
 • Fest Fyrtel Jeżyce i Łazarz. Mapa Atrakcji (opisany powyżej),
 • gra drużynowa na ekspozycji „Dziwny przypadek Bolesława Z”,
 • POGRAJKI – cykl interaktywnych koncertów rodzinnych,
 • Wszystko jasne! – cykliczne oprowadzania z przewodnikiem dla osób z niepełnosprawnością

W 2018 r. CTK TRAKT, w ramach działań obejmujących popularyzację historii Poznania, wydał liczne publikacje w łącznym nakładzie 18,5 tys. Wśród pozycji wydawniczych znalazły się:

 • „Rodziny 2015. Seniorki i seniorzy 2016 w instytucji kultury”,
 • „DZIKHI BIT”,
 • „Katalog z ofertą zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli 2018/2019”
 • „Szkoła dziedzictwa. Działaj!”,
 • „Fest Fyrtel. Manual”,
 • „Pomnik Historii – Historia w Pomniku”,
 • „Archiwum Społeczne Śródki cz.2”.

CTK TRAKT zajął 3. miejsce w kategorii „wydawnictwa dla dzieci” podczas 26. Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej Tour-Salon za wydanie przewodnika po Trakcie-Królewsko Cesarskim dla najmłodszych pt. „Chodź, zobacz!”

W 2018 r. „Gazeta Wyborcza” przyznała Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT „Białą pyrę” za Givebox, który powstał z inicjatywy pracowniczej CTK TRAKT i znajduje się na amfiteatrze Bramy Poznania.