Statystyki miejskie - Czerwiec 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z czerwca 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 237
małżeństwa cywilne 142
małżeństwa konkordatowe 95
Śluby poza lokalem USC 28
Urodzenia 912
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 21 Maja 14 Julia 14 Marcelina 13
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 28 Ignacy 22 Franciszek 21
Zgony 590
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 3340
Liczba wydanych Kart Seniora 179
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 88
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 165
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 391
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 8
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 42
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 186
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 17
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 79
Liczba przyjętych depozytów 51
Liczba wydanych depozytów 16
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3680
liczba osób do 25 roku życia 205
liczba osób powyżej 50 roku życia 1136
liczba osób pobierających zasiłek 655
Stopa bezrobocia 1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8240
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Czerwiec 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 2775
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 31
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 55
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 80
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 184
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 430
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 6
Zagrożenia w ruchu drogowym 2869
Zagrożenia życia i zdrowia 649
Zakłócenia porządku publicznego 740
Zwierzęta 763
Pozostałe naruszenia 463
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 40
Liczba wyjazdów OSP do akcji 26
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 178
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 18
Liczba wystawionych mandatów 154
Liczba pouczeń 14
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 39
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 20
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 118
Przybyłe koty do schroniska 101
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 29
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 316
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 78
Liczba wypuszczonych małych ssaków 63
Liczba przyjętych ptaków 1008
Liczba wypuszczonych ptaków 835
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 655
Liczba miejscowych zagrożeń 1289
Liczba fałszywych alarmów 549

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 59 667
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 60 605
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 61 253
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 54 868
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 27 911
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 13 285
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 20 500
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 27 724
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 28 162
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 21 472
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 54 538
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 25 242
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 29 807
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 31 898
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 52 097
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 44 739
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 33 879
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 48 195
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 48 229
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 45 139
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 30 599
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 14 079
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 53 409
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 24 012
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 31 859
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 35 191
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 16 024
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 24 247
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 29 067
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 28 429
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 44 607
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 46 097
Liczba przejazdów Malta Pd. 78 810
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 3422
Liczba spektakli 25
Teatr Polski Liczba widzów 2751
Liczba spektakli 24
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 7
Liczba uczestników 338
Liczba wydarzeń 6
Liczba uczestników 136
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 17
Liczba uczestników 6527
Kino Muza Liczba seansów kinowych 367
Liczba widzów 9316
Teatr Nowy Liczba spektakli przerwa wakacyjna
Liczba uczestników przerwa wakacyjna
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 61
Liczba uczestników 1648
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 15 616
Liczba wydarzeń 104
Liczba seansów kinowych 168
Liczba uczestników seansów kinowych 3168
Liczba spektakli teatralnych 5
Liczba uczestników spektakli 443
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 5354
Liczba wydarzeń 58
Liczba uczestników wydarzeń 2441
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 7
Liczba uczestników wydarzeń 247
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 3677
Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników wydarzeń 1087
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 50
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 50
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 1
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 6
Liczba słuchaczy 5489
Liczba koncertów Pro Sinfonika 61
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4067
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 106044
na zewnątrz 102637
na miejscu 3407
Liczba uczestników wydarzeń 5125
Liczba wydarzeń 166
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 7
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 130
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 0
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 5
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 2
Liczba odwiedzających wystawy 458

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 18
Liczba uczestników 190
Liczba zajęć plastycznych 8
Liczba uczestników 160
Liczba wydarzeń okolicznościowych 10
Liczba uczestników 750
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 8
Liczba uczestników 160
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 21 112
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 64 789
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 33 060
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 1922
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 12 889
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 9045
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 14 109
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1499,5
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 125,5
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 321,5
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 322846
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 7
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 5
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 29
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Czerwiec 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 336 720
Liczba wizyt na stronie 1 059 948
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 69 859
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 433
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 9079
Zobacz dane z maja 2023.