Statystyki miejskie - Luty 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Luty 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 58
małżeństwa cywilne 52
małżeństwa konkordatowe 6
Śluby poza lokalem USC 0
Urodzenia 987
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 19, Helena 19, Maria 17, Hanna, Zuzanna 16, Gabriela 15, Lena 15
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan, Leon 26, Franciszek 22, Stanisław, Jakub 20, Aleksander 18, Antoni 17
Zgony 780
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 62
Liczba klientów 3313
Liczba wydanych Kart Seniora 306
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 77
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) nie dotyczy
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) nie dotyczy
Biuro Rzeczy Znalezionych ZOU Liczba spraw 30
Liczba przyjętych depozytów 14
Liczba wydanych depozytów 30
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Luty 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 5575
liczba osób do 25 roku życia 308
liczba osób powyżej 50 roku życia 1558
liczba osób pobierających zasiłek 767
Stopa bezrobocia 1,6
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7217
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Luty 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1388
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 11
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 46
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 57
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 91
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Luty 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 312
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 606
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 4397
Zagrożenia życia i zdrowia 452
Zakłócenia porządku publicznego 279
Zwierzęta 346
Pozostałe naruszenia 314
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 67
Liczba wyjazdów OSP do akcji 77
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 279
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 63
Liczba wystawionych mandatów 258
Liczba pouczeń 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 44
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 27
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 155
Przybyłe koty do schroniska 15
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 44
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 261
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 18
Liczba wypuszczonych małych ssaków 2
Liczba przyjętych ptaków 231
Liczba wypuszczonych ptaków 27
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 331
Liczba miejscowych zagrożeń 1304
Liczba fałszywych alarmów 343
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Luty 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G PRM nieczynny
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G PRM nieczynny
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne PRM nieczynny
Liczba wypożyczeń PRM nieczynny
Wypożyczenia 3G (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia 4G (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerków dziecięcych PRM nieczynny
Wypożyczenia rowerów z fotelikami PRM nieczynny
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 13890
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 8870
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 10245
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 5102
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 9864
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 3338
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 2337
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 2723
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności nie dotyczy
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska nie dotyczy
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki nie dotyczy
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Malta Pd. nie dotyczy
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Luty 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 2269
Liczba spektakli 27
Teatr Polski Liczba widzów 2521
Liczba spektakli 23
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 214
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników 385
Liczba wydarzeń online 2
Liczba uczestników 1535
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba wydarzeń 343
Liczba uczestników 8243
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 26
Liczba uczestników 2278
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 15
Liczba uczestników 373
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3558
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 236
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 24
Liczba wydarzeń 4976
Liczba seansów kinowych 104
Liczba uczestników seansów kinowych 3186
Liczba spektakli teatralnych 2
Liczba uczestników spektakli 95
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3291
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 14
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 2351
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 3349
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 26
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 0
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym: 114756
na zewnątrz 113200
na miejscu 1556
Liczba uczestników wydarzeń 5072
Liczba wydarzeń 67
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 8
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 5
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 4
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzającyh wystawy 269
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 18437
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 6685
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 9068
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 2916
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 13951
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 13984
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 13017
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 5960
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 6538
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 74299
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 45
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 10
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 4
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Luty 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 342603
Liczba wizyt na stronie 862753
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 69371
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11902
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 7504