W 2018 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 586 tys. rozmów z klientami.

Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem

Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. oferowało mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań.

Zespół pracowników Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji mieszkańców Poznania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00.

Efektem pracy Biura było przeprowadzenie ponad 0,5 miliona rozmów.

Z prośbą o udzielenie informacji zgłaszali się zarówno mieszkańcy Poznania i Metropolii Poznań, jak i osoby przebywające czasowo lub odwiedzające miasto.

Tematyka zapytań telefonicznych w 2018 r.

Wśród zapytań telefonicznych, kierowanych do Miasta za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt w 2018 r., najwięcej dotyczyło spraw z zakresu następujących tematów:

 • gospodarka odpadami – 70 055,
 • świadczenia wychowawcze 500+, działania prorodzinne i pomoc społeczna – 67 941,
 • transport miejski i strefa parkowania – 58 759,
 • uprawnienia transportowe, sprawy urodzeń, małżeństw, zameldowania i zgonów – 45 263,
 • podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza – 16 395,
 • sprawy organizacyjne UMP, Sekretariat Prezydenta – 8 477,
 • urbanistyka i architektura – 5 622,
 • wykorzystanie i obsługa komunalnych zasobów lokalowych – 5 043,
 • nieodpłatna pomoc prawna – 3 128,
 • wybory samorządowe – 3 030,
 • oświata – 1 389,
 • akcje prozdrowotne – 712,
 • zgłoszenia awarii informatycznych – 570,
 • Akcja Zima – 513,
 • administracja cmentarzy komunalnych – 389,
 • Powstanie Wielkopolskie – 192,
 • sprawy ogólne (w tym Poznański Budżet Obywatelski, działania na rzecz seniorów) – 100 990.
Informacja “na telefon” dla mieszkańców Poznania w 2018 r.

Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. uruchomiło 24 nowe usługi przekazywania informacji telefonicznej, w tym dotyczące m.in następujących tematów i projektów:

 • Zdrowy Maluch,
 • wybory samorządowe,
 • Poznanianka roku 2018 i Poznanianka Stulecia,
 • Najem z dojściem do własności,
 • Górny Taras Rataj,
 • Dobry Start,
 • Powstanie Wielkopolskie,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Niezależność na telefon.

Kompleksowo informowano również na temat szerokiego pakietu usług skierowanych do seniorów:

 • Złota Rączka dla Seniora,
 • Taksówka dla Seniora,
 • mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Książka dla Seniora,
 • Czytanie bez Barier,
 • Poznańska Złota Karta,
 • rezerwacja biletów dla seniorów na spektakle,
 • minigranty dla seniorów.

Ponadto, w 2018 r. mieszkańcy Poznania mogli liczyć na wsparcie informacyjne na temat:

 • obowiązującej uldze w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu,
 • wolnych miejsc parkingowych w Poznaniu (również za pomocą aplikacji mobilnej FindPark),
 • Serwisu Informacji Pasażerskiej,
 • zajęć integracyjnych dla uczniów szkół podstawowych.