W 2023 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła międzynarodową ocenę wiarygodności kredytowej Miasta Poznania na poziomie „A−” z prognozą stabilną ratingu.

Poznań posiada najwyższą ocenę ratingową jaką samorząd w Polsce może uzyskać od agencji Fitch Ratings, równą ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych, pomimo zmian w systemie dochodowym polskich samorządów.