Liczba imprez masowych w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Liczba imprez masowych w największych miastach w Polsce w latach 2019-2022

Źródło danych: GUS

Liczba muzeów (łącznie z oddziałami) w największych miastach w Polsce w latach 2018-2022

Źródło danych: GUS

Liczba zwiedzających muzea i oddziały w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Liczba teatrów w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: GUS

Liczba widzów w teatrach w największych miastach w Polsce 2016-2022

Źródło danych: GUS

Liczba kin w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: GUS

Średnia liczba widzów na seans kinowy w największych miastach w Polsce w latach 2019-2022

Źródło danych: GUS

Liczba widzów ogółem w kinach w Poznaniu w latach 2016-2022

Źródło danych: GUS

Liczba centrów, domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic w Poznaniu w latach 2018-2022

Źródło danych: GUS

Liczba uczestników imprez na 1000 ludności w centrach, domach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach w największych miastach Polski w 2022 r.

Źródło danych: GUS

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: GUS