W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań Smart City.

Model Smart City Poznań

W 2019 r. Miasto Poznań zakończyło prace nad dokumentem operacyjnym “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. Prace koordynował powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Innowacji i Rozwoju Miasta w Koncepcji Smart City.

Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) i pragmatyka. Obejmuje rozwiązania uniwersalne, pomysły, z których mogą korzystać wszystkie grupy społeczne i które spełniają kryteria Smart City, czyli są integrujące, innowacyjne, łączące i zaawansowane technologicznie. Wszystkie działania zawierają się w sześciu wzajemnie przenikających się obszarach:

 • jakość życia – Smart Living
 • środowisko – Smart Environment
 • gospodarka – Smart Economy
 • społeczność – Smart Community
 • mobilność – Smart Mobility
 • cyfrowe miasto – Smart Digital City

Do każdego obszaru zostały przypisane cele zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Folder – Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Projekty Smart City

W Poznaniu w 2019 r. rozwiązania z zakresu Smart City były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta, jak m.in. system ITS, PEKA, miejski system współdzieleniu zasobów infrastruktury miejskiej z bike, electric scooter, scooter i carsharing, internetowe systemy konsultacji i dialogu społecznego oraz zarządzania, innowacyjne projekty społeczne. Do nowych (lub rozbudowanych) projektów Smart City należały m.in.:

E-usługi miejskie

W 2019 r. Miasto Poznań wykorzystywało inteligentne rozwiązania z zakresu e-usług, jak m.in.:

 • e-urząd:
  • elektroniczny system rezerwacji wizyt
  • rejestracja pojazdu i prawo jazdy
  • prawo wyborcze
  • rekrutacja do szkół, przedszkoli i żłobków
  • rekrutacja do pracy i na staże w Urzędzie Miasta Poznania
  • giełda pracy dla pracowniczek i pracowników oświatowych
  • system głosowania na projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
  • system obsługi procedowania zadań dotacyjnych WITKAC
 • elektroniczne systemy zarządzania z nowoczesnymi narzędziami wspierającymi, jak m.in.: Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem z systemem obiegu spraw i korespondencji MDOK, BICPortal – zarządzanie procesami, MJUP – zarządzanie ryzykiem operacyjnym i strategicznym, Moodle – e-learning, Webankieta, ePUAP 
 • serwisy internetowe i aplikacje mobilne
 • system otwartego dostępu do informacji i danych Miasta
 • usługa GLANC dla podatników podatku PIT

E-usługi były także świadczone przez miejskie jednostki organizacyjne. Obejmowały:

 • drogownictwo
 • e-usługi geodezyjne z Cyfrowym Modelem Przestrzennym 3D Miasta Poznania 
 • lokale mieszkalne i użytkowe
 • odpady i odbiór ścieków
 • pomoc społeczną
 • Poznański Rower Miejski
 • transport publiczny
 • usługi komunalne

W 2019 r. z miejskich e-usług skorzystało 245 tys. osób.

Miejski Informator Multimedialny i Biuletyn Informacji Publicznej

Większość miejskich e-usług była udostępniona poprzez elektroniczną platformę informacyjno-usługową Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM) pod adresem www.poznan.pl, dostarczoną i obsługiwaną przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W 2019 r. liczba unikalnych użytkowniczek i użytkowników MIM wyniosła 3,1 mln, a liczba wizyt 10,3 mln.

Najwięcej wizyt odnotowano na takich wortalach tematycznych, jak: oświata, transport, kultura oraz informacje lokalne.

W 2019 r. przebudowano i zwiększono funkcjonalność MIM w zakresie obsługi spraw urzędowych, internetowych systemów wsparcia spraw i procedur oraz obsługi klienta. Uruchomiono m.in.:

 • certyfikat dla strony poznan.pl
 • Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń
 • e-narzędzie Infoteka wyświetlający chronologicznie aktualności ze wszystkich wortali MIM
 • nowe formularze do publikacji deklaracji dostępności cyfrowej
 • formularze do głosowania
 • ikonkę smogową z informacją o jakości powietrza na stronie głównej
 • nowe funkcjonalności w ramach usług rezerwacji wizyt, rejestrze umów, wyszukiwarce cmentarnej, stronie głównej MIM i portalu osiedlowym

Uruchomiono nowy wortal Wybory Parlamentarne 2019, a na bazie dotychczasowej strony Otwarte Dane powstała nowa strona Smart City. W jej ramach udostępniono informację statystyczną dotyczącą portali MIM i BIP.

W 2019 r. MIM publikował raporty Big Data dotyczące:

 • Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
 • miejskiej sieci bezprzewodowego internetu wifi
 • rezerwacji kolejek w delegaturach Urzędu Miasta Poznania
 • zgłoszeń ofert na staże organizowane przez Urząd Miasta Poznania i ofert pracy
 • interwencji
 • kolejek wyborczych

Internetowy Biuletyn Informacji Publicznej odwiedziło 1,8 mln unikalnych użytkowniczek i użytkowników, a liczba wizyt wyniosła 3,4 mln.

Najwięcej osób poszukiwało informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych oraz interesowało się ofertami pracy w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych.

W 2019 r. zwiększono funkcjonalność BIP wprowadzając wersje kontrastowe, możliwość powiększenia czcionki oraz nowy formularz do publikacji deklaracji dostępności.

Liczba wizyt na MIM i BIP w 2019 r.
Portal/wortal Liczba wizyt
MIM 10 326 033
BIP 3 404 565
Wortal Oświata  1 018 409
Wortal Info 732 412
Wortal Transport 462 843
Kultura.Poznan.pl 422 834
Wortal Turystyka 284 506
Wortal Środowisko 162 496
Biuletyn Miejski 146 937
Wortal Poznań Biznes Partner 132 093
Wortal Zdrowie 98 711
Wortal Studia 96 556
Wortal Fakty i Liczby 95 870
Wortal Pozarządowy Poznań 92 484
Wortal Straż Miejska 84 218
Wortal Dziecko 78 482

Wortal Sport

74 672
Wortal Osiedla 73 187
Centrum Niepełnosprawni 66 210
Centrum Informacji Kulturalnej  63 096
Wortal Wydawnictwo Miejskie Posnania 56 409
Wortal Inwestycje 50 788
Wortal Prezydent Miasta Poznania 33 888
Wortal Rewitalizacja – Odnowa 24 104
Wortal Smart City 19 094
Wortal Poznań Kontakt 18 264
Wortal Poznański Lider Przedsiębiorczości 16 962
Wortal Rowery 11 339
Otwarte dane

W 2019 r. w Poznaniu w ramach projektu otwartych danych miejskich funkcjonowały:

W 2019 r. dostosowano API aplikacji Interwencje do nowszej wersji i komunikacji dwustronnej z systemem Straży Miejskiej Miasta Poznania.

W 2019 r. wpłynęło 1 090 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Najwięcej zapytań dotyczyło spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury (349) oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami (174).

więcej o otwartej administracji na badam.poznan.pl

Cyberbezpieczeństwo

W 2019 r. kontynuowano wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym działań dotyczących ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Zakończono prace nad koncepcją usługi Security Operations Center (SOC), która zabezpieczy infrastrukturę IT. Usługa ma obejmować systemowe zapewnienie sprawności identyfikacji oraz nowoczesnych procedur reakcji w przypadku ataku na zasoby teleinformatyczne. Prace nad wdrożeniem SOC będą kontynuowane w 2020 r.

Aplikacje mobilne i usługi internetowe

W 2019 r. osoby użytkujące sieć internetową miały możliwość korzystania z miejskich aplikacji mobilnych i usług internetowych oraz aplikacji komercyjnych, w tym bazujących na otwartych danych miejskich, jak m.in.:

W 2019 r. uruchomiono usługę internetową i aplikację mobilną “Poznań w porządku”, w której mieszkanki i mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca wymagające uporządkowania.

W działaniach informacyjnych Miasto Poznań korzystało także z mediów społecznościowych, jak Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest oraz serwisów internetowych: YouTubeFoursquare, a także z systemu SMS wysyłanych nieodpłatnie do zainteresowanych osób. Wykorzystywane były także systemy informacyjne udostępniające na bieżąco nagłówki wiadomości z 14 stron miejskich w dwóch najpopularniejszych standardach: RSS 2.0 oraz Atom 1.0. 

Bezpłatny dostęp do internetu

W centrum miasta, na Ostrowie Tumskim, dworcach autobusowych i terenie Nowego ZOO dostępna była miejska bezpłatna bezprzewodowa sieć dostępowa do internetu wireless.poznan.pl. Dostęp do bezprzewodowego internetu mieli także pasażerowie miejskiego transportu publicznego.

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało 5-letnie utrzymanie trwałości efektów unijnego projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”.

Konkurs Smart City

W 2019 r. Miasto Poznań, wraz z Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym i Fundacją Komputronik, było partnerem zorganizowanego przez miejską spółkę Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. konkursu dla studentek i studentów poznańskich uczelni pn. “Smart City – wakacyjne poszukiwania sprytnej innowacji”. Jego celem była promocja idei Smart City oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących na świecie, które można wdrożyć w Poznaniu do poprawy jakości życia.

Laureaci konkursu Smart City

Kategoria “Ludzie, Jakość Życia, Środowisko”

 • I MIEJSCE – Weronika Szymczak za pomysł mobilnych ścian z mchu wraz z ławką, które mogłyby się pojawić na ulicach miasta
 • II MIEJSCE – Katarzyna Chojnowska za pomysł popielniczki “w chodniku”
 • III MIEJSCE – Iga Skrzypczak za pomysł wypożyczalni power banków
 • Kategoria “Gospodarka, Zarządzanie, Mobilność”
 • I MIEJSCE – Julia Morta za pomysł inteligentnego systemu informacji parkingowej
 • II MIEJSCE – Anna Żabińska za pomysł hoteli kapsułowych
 • III MIEJSCE – Monika Łuczka za pomysł aplikacji usprawniającej funkcjonowanie transportu w mieście
Wydarzenia Smart City

W 2019 r. w Poznaniu odbywały się duże wydarzenia na temat Smart City i nowoczesnych technologii informatycznych. Należały do nich m.in.:

 • III Forum Rozwoju Miast zorganizowane przez Miasto Poznań. Tematem międzynarodowej konferencji było inteligentne miasto skupione wokół 3 bloków tematycznych:
  • Smart Inclusive City Actions o inteligentnych rozwiązaniach, które włączają mieszkanki i mieszkańców w aktywne działania na rzecz życia miasta
  • Open Smart City Actions o inteligentnych formach komunikacji społecznej
  • Energy Cleantech Smart City o inteligentnych i czystych technologiach energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego miasta, przy równoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko

więcej o Forum na badam.poznan.pl

 • Konferencja pozitive technologies zainicjowana w 2019 r. przez Miasto Poznań jako wydarzenie dla profesjonalistów branży IT. Partnerami konferencji były największe firmy IT działające w Poznaniu: Allegro, Capgemini, Cognifide, Egnyte, GSK, Sii, Sonalake i TomTom
 • Poznań 4.0. Przemysł przyszłości: to się opłaca, to działa – konferencja i wystawa zorganizowana przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach cyklu wydarzeń popularyzujących rozwiązania Przemysłu 4.0 w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty dla MSP na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie “Przemysł 4.0”. Ich współorganizatorem było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • European Robotics Week 2019 na temat robotyki i sztucznej inteligencji z głównym wydarzeniem zorganizowanym po raz pierwszy w polskim mieście. Partnerami tego wydarzenia było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Politechnika Poznańska
 • EuroHPC Summit Week 2019 na temat technologii komputerów dużej mocy obliczeniowej z udziałem przedstawicieli największych ośrodków HPC (High Performance Computing) z Europy. Gospodarzem wydarzenia było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Od narodzin kryptologii matematycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej – konferencja zorganizowana przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

PCSS aktywnie uczestniczyło w wydarzeniach wykorzystujących nowoczesne technologie, jak m.in.:

Mniejsze wydarzenia o tematyce Smart City i IT odbywały się m.in. w:

 • miejskiej strefie pracy wspólnej +jeden, gdzie zorganizowano m.in.:
  • cykliczne warsztaty #AgileMeetup, Hive61
  • wydarzenia: “Design Thinking w kulturze i biznesie”, “Rozwój kompetencji cyfrowych”, “Programuj dziewczyno”, “How do you do in IT? Pogadajmy o IT”
  • spotkania z cyklu Meetup Smart City
 • Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości FutureLab należącej do PCSS, gdzie zorganizowano m.in.:
  • “Startup Arena Poznań” – wydarzenie na temat technologicznych rozwiązań w obszarze Life Science
  • warsztaty:
   • “Follow the Data” (dla administracji miast)
   • “48K możliwości” (z pograniczna art&science)
   • “Bootcamp AI4Youth” (dla uczennic i uczniów szkół średnich z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów lokalnych i globalnych) 
   • “Alert smogowy – oczyśćmy nasze powietrze” (dla uczennic i uczniów klas VII – VIII) 
  • ADDICTon 2019 czyli 24-godzinny hackathon przeciwko uzależnieniom wśród młodzieży