Aktywizacja sportowa i ruchowa odbywała się w Poznaniu poprzez działania profilaktyczne, promocyjne i propozycje aktywnego spędzania czasu oraz zapewnienie odpowiedniego systemu organizacji zajęć i szkoleń.

Szkolenie i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych odbywało się w funkcjonujących w Poznaniu Młodzieżowych Centrach Sportu (MCS). Uczęszczała do nich młodzież posiadająca licencje sportowe, uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. W 2019 r. podpisano umowy z 70 klubami i stowarzyszeniami na prowadzenie MCS-ów, które szkoliły młodzież w 57 dyscyplinach sportowych. W zajęciach udział wzięło łącznie 7 tys. młodych sportowców.

W Poznaniu prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży integrujące psychoprofilaktykę z aktywnością sportową. W zajęciach w 2019 r. wzięło udział 20,7 tys. osób. Zajęcia były adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskami patologii społecznej. Obejmowały takie działania, jak m.in.:

 • organizacja nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • sportowa rywalizacja dla studentek i studentów
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w wielu turniejach oraz zawodach wewnętrznych i zewnętrznych
 • organizacja obozów sportowych, spotkań z psychologiem, czy pogadanek nt. zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu

Celem dofinansowanych zajęć była przede wszystkim uniwersalna profilaktyka tworząca warunki, które mają sprzyjać prawidłowemu wychowaniu i rozwojowi, nauce nawyków prozdrowotnych i zdrowej aktywności. Projekt miał charakter otwarty, a dzieci i młodzież miały możliwość uczęszczania regularnie na ukierunkowane ćwiczenia z kilkudziesięciu dyscyplin.

Oferta sportowa dla osób z niepełnosprawnościami

Miasto Poznań wspiera rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie zajęć szkoleniowych i sportowych, wydarzeń oraz dostosowywanie obiektów sportowych.

W 2019 r. w zorganizowanych zajęciach sportowych w 27 dyscyplinach wzięły udział 542 osoby z niepełnosprawnościami. Były to stałe całoroczne zajęcia, które miały na celu przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym rozgrywanym na wszystkich poziomach, w tym na arenie międzynarodowej.

Działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami realizowała Pływalnia Miejska Atlantis. W 2019 r. w jej ofercie znalazło się ponad 330 zajęć, z których skorzystało ponad 8 tys. osób. Oferta pływalni obejmowała m.in.:

 • zajęcia gimnastyki wodnej dla osób o niepełnej lub mniejszej sprawności fizycznej
 • indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
 • współpracę z towarzystwami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami
 • warunki do indywidualnego korzystania z basenu

Osobom z niepełnosprawnościami umożliwiono uczestnictwo w 20. PKO Poznań Maraton. Prowadzono odrębną klasyfikację dla osób niewidomych i słabowidzących oraz na wózkach inwalidzkich.

Młodzieżowy Ośrodek Sportu bezpłatnie udostępniał bieżnię dla Fundacji „Złotowianka” organizującej treningi sportowo-rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

Miasto Poznań realizuje także działania w celu niwelowania i likwidowania barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w obiektach sportowych. Pływalnia Miejska Atlantis, czy obiekty funkcjonujące w strukturach Oddziału Chwiałka są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w wiele udogodnień. Obok bieżącej konserwacji urządzeń, czy elementów architektury, w 2019 r. zrealizowano m.in. takie działania, jak:

 • zakup dźwigu, który umożliwia osobom z ograniczoną sprawnością fizyczną korzystanie z basenu Chwiałka oraz Term Maltańskich
 • zlecono wykonanie projektu modernizacji tarasu na terenie obiektu Oddziału Rataje, w celu przystosowania go do osób z niepełnosprawnościami
 • oddano do użytku Pływalnię Krytą Rataje, która w pełni umożliwia korzystanie z niej przez osoby z niepełnosprawnościami
Projekty aktywizacji ruchowej, promocji zdrowia oraz sportu

W ramach promocji zdrowego trybu życia w 2019 r. podejmowano w Poznaniu liczne działania rekreacyjno-sportowe, w tym w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Były to m.in.:

 • Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka – w bezpłatnych zajęciach wzięło udział 3,5 tys. dzieci i młodzieży oraz 4 tys. osób dorosłych. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra trenerska i instruktorska wraz z osobami studiującymi na Akademii Wychowania Fizycznego. Obejmowały one obozy, wyjścia rekreacyjne, spartakiady dla dzieci i młodzieży oraz seniorów i seniorek, zajęcia oraz prelekcje w zakresie ruchu i odżywiania mające na celu redukcję wagi

 • Nasz Sportowy Fyrtel – całoroczne, bezpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnej osiedli Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie i Krzesinki. Wzięło w nich udział 1,4 tys. osób, które uczestniczyły m.in. w: zajęciach na siłowniach zewnętrznych, treningach biegowych, zajęciach z kształtowania sylwetki i zdrowego kręgosłupa, zumbie, pilatesie, gimnastyce korekcyjnej dla dzieci, gimnastyce zdrowotnej, strechingu z elementami jogi, otwartej strefie rekreacji, zajęciach na ściance wspinaczkowej czy w Poznańskiej Lidze Osiedlowej w piłce nożnej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę na terenie osiedlowych obiektów sportowych.
 • Aktywne Morasko szansą na lepszą przyszłość – całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo oraz dorosłych nie mających możliwości skorzystania ze zorganizowanej aktywności fizycznej ze względu na sytuację społeczną. Skorzystało z nich 480 osób.

W 2019 r. Miasto Poznań zorganizowało imprezy krajoznawcze po Poznaniu i Wielkopolsce. Uczestniczyło w nich łącznie 8,2 tys. dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, dorosłych oraz starszych. Zorganizowano: 19 rajdów pieszych i rowerowych, 9 wycieczek autokarowych, 15 spływów kajakowych, 4 zloty turystyczne i 51 przechadzek po Poznaniu.

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w 2019 r. zorganizowały dla seniorów i seniorek kolejną edycję turnieju sportowego Spartakiada Seniorów. W trwających 4 dni zmaganiach, w takich konkurencjach, jak m.in. szachy, warcaby, tenis stołowy, tenis ziemny, bowling wzięło udział 200 osób. Wydarzenie zakończył wspólny piknik.

arch. POSiR

Poznań jako ośrodek sportu promują organizowane imprezy sportowe oraz poznańscy sportowcy. W 2019 r. Miasto w otwartych konkursach przekazało wszystkim klubom sportowym wsparcie finansowe na ich działalność oraz zawarło umowy promocyjne dotyczące organizacji m.in. Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym, czy Junior Poznań Triathlon 2019.