Poznański Budżet Obywatelski – raport

  Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów realizowanych w 2021 r.” do pobrania (zgłoszone w 2020 r.) Pula środków – 21 mln Liczba zgłoszonych projektów – 253 Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 175 Liczba projektów zrealizowanych – 34 Poznański Budżet Obywatelski 2022 „Raport z projektów zgłoszonych w 2021 r.” do pobrania (realizowane w 2022 r.) Pula środków – 22 mln Liczba zgłoszonych projektów – 210 Liczba […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Raport z realizacji programów sektorowych Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego, oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. Nowe programy sektorowe w 2021 r. W 2021 r. uchwalono 9 nowych […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2020 r. realizowało niżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych 2020 I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2020 „Raport z projektów realizowanych w 2020 r.” do pobrania  (zgłoszone w 2019 r.)Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 35 Poznański Budżet Obywatelski 2021 „Raport z projektów zgłoszonych w 2020 r.” do pobrania (realizowane w 2021 r.)Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 253Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 34 […]

Read More…

Raport z realizacji programów sektorowych

Miasto Poznań w 2019 r. realizowało poniżej wymienione programy sektorowe. Raport z realizacji programów sektorowych w 2019 roku I. Zasoby materialne gminy Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2023 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027 II. Infrastruktura komunalna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych […]

Read More…

Poznański Budżet Obywatelski – raport

Poznański Budżet Obywatelski 2019  “Raport z projektów realizowanych w 2019 r.” do pobrania (zgłoszone w 2018 r.) Pula środków – 20 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 425Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 30 Poznański Budżet Obywatelski 2020 “Raport z projektów zgłoszonych w 2019 r.” do pobrania (realizowane w 2020 r.) Pula środków – 21 mlnLiczba zgłoszonych projektów – 350Liczba projektów zakwalifikowanych do realizacji – 35 […]

Read More…