Statystyki miejskie - Marzec 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Zapraszamy do śledzenia danych statystycznych dotyczących funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Marzec 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 68
małżeństwa cywilne 65
małżeństwa konkordatowe 3
Śluby poza lokalem USC 1
Urodzenia 1026
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 19, Laura, Pola 17, Helena, Maja, Michalina 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 25, Leon, Aleksander, Ignacy 20, Franciszek, Wojciech, STanisław 16
Zgony 788
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 49
Liczba klientów 4694
Liczba wydanych Kart Seniora 225
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 89
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny brak danych
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny brak danych
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) nie dotyczy
Liczba decyzji przyznajacych świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 210
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 21
Liczba przyjętych depozytów 6
Liczba wydanych depozytów 5
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Marzec 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 5153
liczba osób do 25 roku życia 255
liczba osób powyżej 50 roku życia 1459
liczba osób pobierających zasiłek 738
Stopa bezrobocia 1,5
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7217
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Marzec 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1388
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 10
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 78
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 57
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 127
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Marzec 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 198
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 878
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 7
Zagrożenia w ruchu drogowym 4212
Zagrożenia życia i zdrowia 435
Zakłócenia porządku publicznego 471
Zwierzęta 363
Pozostałe naruszenia 396
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 41
Liczba wyjazdów OSP do akcji 30
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 404
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 69
Liczba wystawionych mandatów 223
Liczba pouczeń 0
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu WGK Przybyłe psy do schroniska 39
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 18
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 139
Przybyłe koty do schroniska 31
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 37
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 247
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 18
Liczba wypuszczonych małych ssaków 2
Liczba przyjętych ptaków 231
Liczba wypuszczonych ptaków 27
Straż Pożarna (dane aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 331
Liczba miejscowych zagrożeń 1304
Liczba fałszywych alarmów 343
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Marzec 2022
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 301 Most Teatralny 283 Dworzec Autobusowy 260
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 250 Plac Wiosny Ludów 202 Półwiejska 197
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Dworzec Autobusowy 13 Plac Wiosny Ludów 12 Taczaka 11
Liczba wypożyczeń 22329
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 11076
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 10449
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 422
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 27
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 355
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów pl. Wolności 24685
Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/ Wojskowa Pd. 21711
Liczba przejazdów Grunwaldzka/ Święcickiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 25641
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 18707
Liczba przejazdów - Dolna Wilda/Olimpijska 18516
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 6668
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 5676
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 6642
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Lechicka nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Słowiańska nie dotyczy
Liczba przejazdów Mieszka I/ Solidarności nie dotyczy
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska nie dotyczy
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki nie dotyczy
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska Dolna Wilda Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Hetmańska/ Dolna Wilda Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Czechosłowacka/ Opolska nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Bukowska/ Polna Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Warszawska/ Rondo Śródka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. nie dotyczy
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. nie dotyczy
Liczba przejazdów Malta Pd. nie dotyczy
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Marzec 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 6569
Liczba spektakli 60
Teatr Polski Liczba widzów 2126
Liczba spektakli 23
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 128
Liczba wydarzeń 8
Liczba uczestników 252
Liczba wydarzeń online 2
Liczba uczestników 1718
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń brak danych
Liczba uczestników brak danych
Kino Muza Liczba wydarzeń 395
Liczba uczestników 9955
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 29
Liczba uczestników 3454
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 32
Liczba uczestników 876
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3932
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 206
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 17
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 89
Liczba wydarzeń 13202
Liczba seansów kinowych 116
Liczba uczestników seansów kinowych 1528
Liczba spektakli teatralnych 8
Liczba uczestników spektakli 430
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 2945
Liczba wydarzeń 3
Liczba uczestników wydarzeń 36
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Centrum Szyfrów ENiGMA Liczba zwiedzających 2264
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 30
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 3049
Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 65
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 2
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym: 115669
na zewnątrz 112683
na miejscu 2986
Liczba uczestników wydarzeń 4470
Liczba wydarzeń 103
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 10
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 30000
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 29
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 1
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzającyh wystawy 120
Palmiarnia Poznańska WGK Liczba odwiedzających 19321
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 21298
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 20690
Pływalnia Chwiałka kryta liczba sprzedanych biletów 2973
Pływalnia Chwiałka letnia liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje liczba sprzedanych biletów 16718
Pływalnia Atlantis liczba sprzedanych biletów 16283
Pływalnia Winogrady liczba sprzedanych biletów 16174
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka liczba sprzedanych biletów 2113
Lodowisko Malta liczba sprzedanych biletów 2380
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 96674
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 14
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 7
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 5
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Marzec 2022
Poznan.pl - statytstyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 374881
Liczba wizyt na stronie 1110100
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 100126
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 13668
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 10432