Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. mln zł
Wydatki majątkowe ogółem 496,1
Program “Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 45,9
Przebudowa mostu Lecha 12
Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 5,2
Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 9,7
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 29,9
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa 25,1
Modernizacja budynku przy ul.Kanclerskiej 31-33 – przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 11,2
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania 9,8
Kino Muza –  modernizacje 4,3
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 6,2
Park Rataje w Poznaniu 18,4
Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem 12,9
Modernizacja Toru Regatowego Malta 5,3
Pływalnia kryta na Ratajach 5,8
Źródło: UMP