Miasto Poznań w 2020 r. przyznało Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania oraz stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego. Po raz szósty, wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, przyznało także Poznańską Nagrodę Literacką.

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania
W 2020 r. nagrodę tę otrzymała Malina Prześluga-Delimata – kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu, uhonorowana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dramatopisarstwa oraz literatury dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem troski o wrażliwy i niedyskryminujący język oraz traktowanie młodego odbiorcy jak poważnego partnera do rozmowy o współczesnym świecie.

Poznańska Nagroda Literacka
Nagroda ta przyznawana przez jest Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dwóch kategoriach:

 • za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury – Nagroda im. Adama Mickiewicza – w 2020 r. otrzymała ją Krystyna Miłobędzka (poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka), autorka m.in. wydanego w 2019 r. „Spisu z natury”;
 • za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia – Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – w 2020 r. otrzymała ją Monika Glosowitz (badaczka literatury i krytyczka literacka) za książkę „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet” wydaną w 2019 r.

Stypendia dla młodych twórczyń i twórców poznańskiego środowiska artystycznego
Stypendia te przyznawane są wyróżniającym się twórczyniom i twórcom, którzy realizują związane z Poznaniem przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. W 2020 r. stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego przyznano 9 osobom. Otrzymali je:

 • Miłosz Cirocki (muzyka i animacja kultury);
 • Dominika Czerniak-Chojnacka (sztuki wizualne);
 • Zuzanna Maria Głowacka (teatr i animacja kultury);
 • Kinga Grzybowska (architektura);
 • Natalia Karczewska (sztuki wizualne);
 • Katarzyna Lins (muzyka);
 • Urszula Lucińska (sztuki wizualne);
 • Jana Shostak (sztuki wizualne);
 • Damian Sobkowiak (muzyka).

Stypendia dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym przyznane w związku z pandemią COVID-19
W 2020 r. w związku z trudną sytuacją w sektorze kultury wynikającą z ograniczonej możliwości prowadzenia działalności kulturalnej w związku pandemią COVID-19 Miasto Poznań przyznało 50 stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Udzielone w ramach pakietu „Poznań wspiera” stypendium w wysokości 4 tys. było jedną z form wsparcia rozwojowego osób związanych ze środowiskiem kultury w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.