W ramach współpracy z partnerami zagranicznymi:

 • 8 kwietnia – przedstawiciele Miasta Poznań wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum Samorządowym poświęconym zarządzaniu kryzysem uchodźczym;
 • 21 kwietnia – uruchomiono pierwszy poznański BiblioboXX – uliczny regał książkowy zbudowany przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu;
BiblioboXX – otwarcie kwiecień 2022 r. 

Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski rozwiązujący niebieską szarfę w geście otwarcia BiblioboXXu, który wygląda jak londyńska, czerwona budka telefoniczna

Źródło: UMP
 • 30 maja – przedstawiciele Miasta uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce, w trakcie którego omawiano sytuację uchodźców w Poznaniu;
  6 czerwca – uczestniczono w spotkaniu z przedstawicielką senatu Landu Berlin do spraw Oświaty, Młodzieży i Rodziny, którego tematem była nauka języka polskiego jako języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół zawodowych i uchodźców;
 • 15–17 lipca – reprezentanci Miasta pojechali z wizytą do Bambergu; głównym celem wizyty było: uroczyste zamknięcie wystawy pn. „Niesamowity świat wyobraźni E.T.A. Hoffmanna” oraz współpraca pomiędzy Towarzystwem Bambrów Poznańskich i ogrodnikami z Bambergu;
 • 12 sierpnia – uczestniczono w spotkaniu z delegacją posłów Landtagu Brandenburgii, którego tematem była współpraca polsko-niemiecka oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, ochrony klimatu, pandemii COVID-19 i sytuacji uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Poznaniu;
 • 13–18 października – goszczono przedstawicieli japońskiej Fundacji Takasaki oraz mieszkańców miasta Takasaki, biorących udział w poznańskim maratonie.

Miasto Poznań kontynuowało współpracę z 14 miastami partnerskimi i Hrabstwem Nottighamshire. W ramach tej współpracy przedstawiciele Miasta Poznania, m.in:

 • 4 kwietnia – uczestniczyli w Dniach Kultury Polskiej w Brnie; w programie znalazło się m.in. czytanie polskich książek, wykład dla studentów pedagogiki pn. „Łejery- Szkoła to jest teatr” oraz filmowa prezentacja widowiska „Komeńskiego świat w obrazach”;
 • 9 maja – gościli delegację z Hanoweru, na czele z Belitem Onay’em Nadburmistrzem Hanoweru; odwiedzono ośrodki przyjmujące i zakwaterowujące uchodźców wojennych z Ukrainy oraz zapoznano się z sytuacją w zakresie ich integracji;
Wizyta nadburmistrza Hanoweru w Poznaniu

Prezydent Jaśkowiak rozmawiający z nadburmistrzem Hanoweru

Źródło: UMP
 • 25–27 maja – wzięli udział w Dniach Miast Siostrzanych w Brnie; celem wyjazdu było uczestnictwo w warsztatach tematycznych pn.: „Jak zachęcić dzieci do nauk ścisłych i technologii”, „Otwarte dane i analiza danych na potrzeby miasta”, „Brno jako żywe laboratorium”, „Nauczanie inżynierii materiałowej i technologii na uczelniach technicznych”;
 • 22 września – spotkali się z delegacją z francuskiej Bretanii – partnerskiego regionu Województwa Wielkopolskiego; omawiana była bieżąca współpraca obu regionów oraz Poznania i Rennes, a także prezentowane pomysły na dalsze działania;
 • 11–13 października – uczestniczyli w Dniach Kultury Czeskiej w Poznaniu; program uwzględniał czytanie dla dzieci w bibliotece, rozmowy o promowaniu literatury polskiej i czeskiej oraz spotkanie poświęcone dostosowaniu budynków historycznych do potrzeb bibliotek;
 • 15–19 października – spotkali się z przedstawicielami partnerskiego miasta Assen; goście zapoznali się z kwestiami organizacyjnymi poznańskiego maratonu oraz poznańskimi działaniami podjętymi w celu przyjęcia uchodźców z Ukrainy oraz sposobami tworzenia zasobów i zarządzania zasobami mieszkaniowymi na terenie Poznania;
 • 20–24 października – uczestniczyli w Targach TOUR SALON; na stoisku gruzińskiego miasta Kutaisi można było zapoznać się z atrakcjami turystycznymi miasta i regionu Imereti.

Miasto Poznań było partnerem w międzynarodowym projekcie pn. USE-IT Unlocking Social and Economic Innovation Together w ramach sieci europejskiego programu URBACT. Partnerzy projektu zajmowali się ekonomicznym wzmocnieniem wspólnot lokalnych. W 2022 r. w ramach współpracy partnerskiej odbyły się:

 • 9 lutego – spotkanie, którego tematem były podmioty ekonomii społecznej oraz rozwój społeczności lokalnych;
 • 23–24 marca – spotkanie na temat mechanizmów sieciowania i budowania relacji w ramach współpracy przy projektach europejskich oraz wymiana wiedzy, m.in w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich oraz rozwoju i wdrażania rozwiązań będących rezultatami projektów;
 • 28 kwietnia – warsztat poświęcony metodologii planowania lokalnego rozwoju gospodarczego;
 • 14–16 czerwca – Festiwal Miejski URBACT 2022;
 • 16–18 czerwca – spotkanie, którego celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi przez Rotterdam w obszarze tematycznym projektu;
 • 19–20 czerwca – spotkanie poświęcone rozwojowi społeczności lokalnych oraz ekonomii społecznej;
 • 19–22 września – spotkanie podsumowujące w Birmingham.

Miasto Poznań było w 2022 r. członkiem następujących organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszających miasta i regiony:

 • Cities and Regions for Cyclists;
 • EUROCITIES;
Eurocities 2022

na scenie 6 osób siedzących na fotelach, przed nimi stoliki

Źródło: UMP
 • European Cities Marketing – organizacja, która w 2022 roku zmieniła nazwę na: City Destinations Alliance;
 • International Congress and Convention Association;
 • Mayors for Peace;
 • Oder Partnerschaft;
 • Poznań – Ille-et-Vilaine Foundation;
 • WHO Global Network for Age-friendly Cities;
 • Open&Agile Smart Cities.

Trwała aktywna współpraca w ramach EUROCITIES – międzynarodowej sieci ponad 200 miast z 38 krajów, współpracujących ze sobą w ramach tematycznych forów i grup roboczych. W 2022 r. realizowano m.in. projekt pn. „Mentorzy przyszłości” („Future Mentors”), w którym młodzi ludzie z europejskich miast podejmowali dialog z decydentami wysokiego szczebla – był to tzw. „mentoring odwrócony” – to młodzi ludzie dzielili się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami na temat przyszłości miast i swojego pokolenia. W czerwcu w fińskim Espoo odbyła się doroczna konferencja, w trakcie której zorganizowano m.in. debatę na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.

Spotkanie prezydenta z młodzieżą w ramach projektu „Future Mentors”

Prezydent Jaśkowiak wpatrzony w ekran laptopa, otoczony trojgiem młodych ludzi siedzących na zewnątrz przy stoliku

Źródło: UMP

W 2022 r. Prezydent Miasta Poznania i jego zastępcy odbyli spotkania dyplomatyczne z:

 • 13 stycznia – Korpusem Konsulów Honorowych; podczas spotkania Prezydent Miasta Poznania podziękował konsulom za ich działalność w czasie pandemii oraz przedstawił priorytety działań na nadchodzący rok;
  20 stycznia – Ambasadorem Pakistanu w Polsce Malikiem Muhammadem Farooqiem; rozmowy dotyczyły aktualnych tematów związanych z rozwojem miasta, gospodarką i mniejszością pakistańską w Poznaniu;
 • 23 marca – Ambasadorem Królestwa Danii Ole Toftem; poruszono tematy związane z bieżącą sytuacją za wschodnią granicą Polski oraz kwestie dotyczące osób przybywających do Polski z Ukrainy;
Wizyta ambasadora Danii w Poznaniu

spotkanie dyplomatyczne w Sali Niebieskiej, na stole flaga polska i duńska, prawie wszystkie osoby w maseczkach na twarzy

Źródło: UMP
 • 29 marca – Ambasadorem Republiki Łotewskiej Jurisem Poikansem; poruszono tematy związane z bieżącą sytuacją uchodźców z Ukrainy oraz pomocą organizowaną przez Poznań;
 • 13 kwietnia – Ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsmą; podczas spotkania dyskutowano na temat wpływu pandemii na oba kraje oraz doświadczeń niderlandzkich miast w zakresie transportu i dróg rowerowych;
 • 11 maja – Ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycią oraz z Markiem Brzezinskim Ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce podczas Impact’22;
 • 17 maja – Ambasadorem Japonii w Polsce Akio Miyajimą; rozmawiano o sytuacji migrantów z Ukrainy oraz inicjatywach, jakie podejmuje Miasto w celu udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy;
 • 24 maja – Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburg w Polsce Paulem Schmitem; podczas spotkania rozmawiano o sytuacji uchodźców z Ukrainy w Poznaniu oraz o gospodarce;
 • 3 czerwca – Ambasador Irlandii w Polsce Emer O’Connell; było to spotkanie pożegnalne – Ambasador zakończyła misję dyplomatyczną w Polsce;
Ambasador Irlandii Emer O’Connell zakończyła swą misję w Polsce

spotkanie dyplomatyczne w Sali Niebieskiej, na stole flaga polska i irlandzka

Źródło: UMP
 • 5 lipca – Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce Nargiz Gurbanovą; rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy między azerskimi miastami a Poznaniem oraz o historii polskiego dziedzictwa w Azerbejdżanie;
 • 5 lipca – Ambasadorem Rumunii w Polsce Cosminem Onisii; rozmawiano m.in. o rozszerzaniu potencjalnej współpracy kulturalnej i gospodarczej;
 • 30 sierpnia – Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec Martinem Kremerem – wizyta miała charakter kurtuazyjny i zapoznawczy;
Wizyta konsula generalnego Niemiec

spotkanie dyplomatyczne w Sali Niebieskiej, na stole flaga polska i niemiecka

Źródło: UMP
 • 6 października – Ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Jakubem Durrem; Ambasador przebywał w Poznaniu przy okazji wernisażu wystawy pn. „Czech In. Światowej Renomy Szklane Innowacje z Czech”;
 • 10 października – Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec Martinem Kremerem; kontynuowano zapoczątkowane w sierpniu rozmowy na temat rozwoju współpracy miast i regionów partnerskich;
 • 31 października – Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce Ole Toftem; podczas spotkania poruszono temat konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz kwestie uchodźców; rozmawiano także o dobrych praktykach dotyczących energetyki i transportu rowerowego;
 • 9 listopada – Ambasadorem Republiki Macedonii Północnej w Polsce Iliją Psaltirovem; rozmawiano o możliwościach nawiązania międzymiastowej współpracy partnerskiej, rozwoju współpracy ekonomicznej i kulturalnej, a także procedurze powołania konsula honorowego Macedonii w stolicy Wielkopolski;
 • 12 grudnia – Ambasadorem Irlandii w Polsce Patrickiem Haugheyem; w trakcie spotkania rozmawiano o sytuacji uchodźców z Ukrainy; poruszono także kwestie ochrony środowiska i energetyki;
Wizyta ambasadora Irlandii Patrica Haughey’a w Poznaniu

spotkanie dyplomatyczne w Sali Niebieskiej, na stole flaga polska i irlandzka

Źródło: UMP
 • 13 grudnia – Ambasadorem Republiki Finlandii w Polsce Päivi Laine; rozmawiano o konflikcie zbrojnym w Ukrainie oraz europejskim kryzysie energetycznym.