Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Przestępczość
Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 15,4 14,9 97,2
kryminalnych 11,8 12,1 103,1
gospodarczych 2,7 1,9 67,5
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji razem 0,5 0,6 102,9
Liczba wypadków drogowych 555 537 96,8
Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym:  646 598 92,6
zabitych na miejscu 17 9

52,9

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w % 50,5 47,9 ↓ o 2,6 pkt.
Działalność straży pożarnej
Liczba zdarzeń ogółem, z tego: 6204 5345 86,1
pożarów 1265 1155 91,3
miejscowych zagrożeń  3688 2947 79,9
fałszywych alarmów 1252 1243 99,3
Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania
Liczba zgłoszeń przyjęta  przez dyżurnego SMMP do realizacji w tys.
73,5 72,6 98,8
Wnioski złożone do sądów w tys. 3,4 2,6 76,5
Liczba ukaranych mandatami karnymi w tys. 53,6 46,9 87,5
Łączna kwota, na którą wystawiono mandaty karne w mln zł 6,3 5,7 90,6
Liczba udzielonych upomnień/pouczeń w tys.  6,3 4,3 68,3
Liczba wylegitymowanych osób w tys. 61,5 53,0 86,2
Liczba usuniętych wraków samochodowych 793 612 77,2
Liczba osób przywiezionych do wytrzeźwienia 961 1452 151,1
Liczba zaleceń porządkowych przekazanych instytucjom komunalnymi innym jednostkom 6530 6248 95,7
Liczba pojazdów unieruchomionych przez urządzenia blokujące 13,6 13,3 97,8
źródło: UMP, GUS