Dane z Poznania - Marzec 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według marzec 2021 luty 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 301 1 100
Małżeństwa 68 105
Małżeństwa cywilne 60 83
Małżeństwa konkordatowe 8 21
Śluby poza lokalem USC 1 0
Zgony 1 094 1 736
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Hanna 27 Zofia 26 Maja 23 Zuzanna 21 Pola 19 Julia 25 Zofia 23 Maria 22 Laura 22 Alicja 20 Hanna 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 32 Stanisław 28 Franciszek 22 Antoni 21 Leon 21 Mikołaj 20 Stanisław 35 Leon 27 Antoni 22 Jan 21 Mikołaj 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 23 31
Przybyłe koty do schroniska 20 25
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 7 17
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 26 25
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 97 89
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 144 b/d
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 702 7 647
Liczba osób pobierających zasiłek 1 289 1 420
Liczba osób do 25 roku życia 565 581
Liczba osób powyżej 50 roku życia 2 032 2 006
Stopa bezrobocia 2,2 2,2
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 819,23 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 1 362 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 21 10
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 9
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 74 99
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 69 50
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 216 179
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 32 21
Liczba przyjętych depozytów 17 7
Liczba wydanych depozytów 8 6
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 5 930 2 173
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 0 265
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 0 37
Liczba wystawionych mandatów 0 174
Liczba pouczeń 0 17
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 93 107
Liczba wyjazdów OSP do akcji 11 11
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 12 16
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 0
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 4 1
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 164 146
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 887 778
Pozostałe naruszenia 371 401
Zagrożenia pożarowe 4 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 4 306 3321
Zagrożenia życia i zdrowia 436 403
Zakłócenia porządku 361 301
Zwierzęta 645 597

Ruch rowerowy

marzec 2021 luty 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G nieczynne
Liczba wypożyczeń 3G + 4G nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne nieczynne
Liczba wypożyczeń nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 19 353 9 549
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 15 468 8 178
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 19 351 10 453
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 12 845 7 693
 

Kultura i turystyka

 
według marzec 2021 luty 2021
Teatr Animacji Liczba widzów b/d
Liczba wydarzeń b/d
Teatr Polski Liczba widzów b/d
Liczba spektakli b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń 187 online/41 na żywo
Liczba wydarzeń 3 online / 2 na żywo
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń b/d
Liczba uczestników b/d
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d
Liczba uczestników b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d
Liczba uczestników b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 1 109 2080
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 62
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 3
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Liczba zwiedzających b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń b/d
Liczba wydarzeń b/d
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 110 582 101 509
na zewnątrz 110 022 101 183
na miejscu 560 326
Liczba uczestników wydarzeń 4 486 online 6 260 online
Liczba wydarzeń 11 online 11 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji b/d
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych b/d
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 5 024 6 296
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według marzec 2021 luty 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony b/d
Liczba wizyt na stronie b/d
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 80 982 68 639
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 17 775 18 869
Liczba wydanych Kart Seniora 109 87
Liczba klientów 2 834 2 654
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 872 9 667
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5 262 6 069