Dane na temat wyborów do rad osiedli w Poznaniu w 2011, 2015 i 2019 r.
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 44 31 23
Średnia na 1. miejsce 2,93 2,07 1,53
Frekwencja 13,5% 15,50% 13,56%
Liczba głosów ważnych 1030 1192 1043
Największa liczba głosów na 1. radnego 442 665 697
% z głosów ważnych 42,91% 55,79% 66,83%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 480
% z głosów ważnych 46,02%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 40 105 160
Chartowo
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 31 48 43
Średnia na 1. miejsce 1,48 2,29 2,05
Frekwencja 7,8% 10,02% 12,45%
Liczba głosów ważnych 1574 1937 2273
Największa liczba głosów na 1. radnego 453 987 854
% z głosów ważnych 28,78% 50,96% 37,57%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 515
% z głosów ważnych 22,66%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 163 107 112
Fabianowo-Kotowo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 18 16 23
Średnia na 1. miejsce 1,20 1,07 1,53
Frekwencja 10,9% 7,13% 19,44%
Liczba głosów ważnych 150 92 264
Największa liczba głosów na 1. radnego 108 74 158
% z głosów ważnych 72,00% 80,43% 59,85%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 68
% z głosów ważnych 25,76%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 49 29 38
Główna
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 22 17 25
Średnia na 1. miejsce 1,47 1,13 1,67
Frekwencja 7,4% 7,74% 12,06%
Liczba głosów ważnych 230 256 422
Największa liczba głosów na 1. radnego 100 135 209
% z głosów ważnych 43,48% 52,73% 49,53%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 144
% z głosów ważnych 34,12%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 17 46 28
Głuszyna
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 25 20 24
Średnia na 1. miejsce 1,67 1,33 1,60
Frekwencja 16,1% 11,15% 19,46%
Liczba głosów ważnych 493 367 606
Największa liczba głosów na 1. radnego 307 244 320
% z głosów ważnych 62,27% 66,49% 52,81%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 187
% z głosów ważnych 30,86%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 60 59 118
Górczyn
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 26 23 19
Średnia na 1. miejsce 1,73 1,53 1,27
Frekwencja 5,4% 4,19% 5,93%
Liczba głosów ważnych 572 430 584
Największa liczba głosów na 1. radnego 265 214 279
% z głosów ważnych 46,33% 49,77% 47,77%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 146
% z głosów ważnych 25,00%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 51 51 131
Grunwald Południe
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 54 57 53
Średnia na 1. miejsce 2,57 2,71 2,52
Frekwencja 7,6% 7,27% 9,38%
Liczba głosów ważnych 1642 1480 1766
Największa liczba głosów na 1. radnego 355 541 656
% z głosów ważnych 21,62% 36,55% 37,15%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 450
% z głosów ważnych 25,48%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 20 69 82
Grunwald Północ
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 33 26 18
Średnia na 1. miejsce 2,20 1,73 1,20
Frekwencja 5,4% 3,23% 3,32%
Liczba głosów ważnych 676 383 353
Największa liczba głosów na 1. radnego 234 172 167
% z głosów ważnych 34,62% 44,91% 47,31%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 99
% z głosów ważnych 28,05%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 30 54 82
Jana III Sobieskiego i Marysieńki
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 21 16 35
Średnia na 1. miejsce 1,40 1,07 2,33
Frekwencja 7,0% 3,66% 11,20%
Liczba głosów ważnych 585 289 841
Największa liczba głosów na 1. radnego 200 146 318
% z głosów ważnych 34,19% 50,52% 37,81%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 208
% z głosów ważnych 24,73%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 64 59 79
Jeżyce
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 38 42 50
Średnia na 1. miejsce 1,81 2,00 2,38
Frekwencja 4,1% 6,06% 7,27%
Liczba głosów ważnych 794 1086 1211
Największa liczba głosów na 1. radnego 312 550 641
% z głosów ważnych 39,29% 50,64% 52,93%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 509
% z głosów ważnych 42,03%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 48 61 38
Junikowo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 28 29 21
Średnia na 1. miejsce 1,87 1,93 1,40
Frekwencja 10,1% 10,27% 9,78%
Liczba głosów ważnych 709 737 737
Największa liczba głosów na 1. radnego 280 363 389
% z głosów ważnych 39,49% 49,25% 52,78%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 214
% z głosów ważnych 29,04%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 60 62 92
Kiekrz
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 16 15 28
Średnia na 1. miejsce 1,07 1,00 1,87
Frekwencja 7,7% - 26,88%
Liczba głosów ważnych 106 - 385
Największa liczba głosów na 1. radnego 65 - 198
% z głosów ważnych 61,32% - 51,43%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego - 101
% z głosów ważnych - 26,23%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 6 - 51
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 16 19 24
Średnia na 1. miejsce 1,07 1,27 1,60
Frekwencja 14,2% 13,68% 27,04%
Liczba głosów ważnych 222 228 460
Największa liczba głosów na 1. radnego 135 172 244
% z głosów ważnych 60,81% 75,44% 53,04%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 136
% z głosów ważnych 29,57%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 53 41 65
Krzyżowniki-Smochowice
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 22 31 23
Średnia na 1. miejsce 1,47 2,07 1,53
Frekwencja 12,2% 21,93% 14,24%
Liczba głosów ważnych 760 1414 895
Największa liczba głosów na 1. radnego 472 610 568
% z głosów ważnych 62,11% 43,14% 63,46%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 225
% z głosów ważnych 25,14%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 108 141 84
Kwiatowe
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 20 23 29
Średnia na 1. miejsce 1,33 1,53 1,93
Frekwencja 12,8% 11,53% 17,22%
Liczba głosów ważnych 454 420 622
Największa liczba głosów na 1. radnego 313 291 373
% z głosów ważnych 68,94% 69,29% 59,97%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 165
% z głosów ważnych 26,53%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 73 61 32
Ławica
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 29 22 22
Średnia na 1. miejsce 1,93 1,47 1,47
Frekwencja 11,5% 10,31% 12,67%
Liczba głosów ważnych 612 589 770
Największa liczba głosów na 1. radnego 348 352 377
% z głosów ważnych 56,86% 59,76% 48,96%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 187
% z głosów ważnych 24,29%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 88 89 84
Morasko-Radojewo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 24 29 31
Średnia na 1. miejsce 1,60 1,93 2,07
Frekwencja 32,1% 24,93% 24,00%
Liczba głosów ważnych 488 443 482
Największa liczba głosów na 1. radnego 269 363 249
% z głosów ważnych 55,12% 81,94% 51,66%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 185
% z głosów ważnych 38,38%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 90 121 30
Naramowice
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 28 21 35
Średnia na 1. miejsce 1,87 1,40 2,33
Frekwencja 7,0% 7,21% 10,45%
Liczba głosów ważnych 824 907 1380
Największa liczba głosów na 1. radnego 402 517 897
% z głosów ważnych 48,79% 57,00% 65,00%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 545
% z głosów ważnych 39,49%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 65 142 80
Nowe Winogrady Południe
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 42 32 28
Średnia na 1. miejsce 2,80 2,13 1,87
Frekwencja 9,3% 5,09% 7,98%
Liczba głosów ważnych 1202 611 904
Największa liczba głosów na 1. radnego 295 202 414
% z głosów ważnych 24,54% 33,06% 45,80%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 265
% z głosów ważnych 29,31%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 80 83 118
Nowe Winogrady Północ
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 45 33 43
Średnia na 1. miejsce 3,00 2,20 2,87
Frekwencja 14,3% 13,71% 14,94%
Liczba głosów ważnych 2084 1874 1900
Największa liczba głosów na 1. radnego 570 1416 1279
% z głosów ważnych 27,35% 75,56% 67,32%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 674
% z głosów ważnych 35,47%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 129 137 89
Nowe Winogrady Wschód
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 20 22 18
Średnia na 1. miejsce 1,33 1,47 1,20
Frekwencja 6,8% 8,42% 7,93%
Liczba głosów ważnych 380 397 351
Największa liczba głosów na 1. radnego 168 238 196
% z głosów ważnych 44,21% 59,95% 55,84%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 93
% z głosów ważnych 26,50%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 5 6 50
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 21 18 15
Średnia na 1. miejsce 1,40 1,20 1,00
Frekwencja 7,9% 7,24% -
Liczba głosów ważnych 430 369 -
Największa liczba głosów na 1. radnego 227 227 -
% z głosów ważnych 52,79% 61,52% -
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego -
% z głosów ważnych -
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 103 88 -
Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 25 23 18
Średnia na 1. miejsce 1,67 1,53 1,20
Frekwencja 8,4% 7,46% 6,84%
Liczba głosów ważnych 421 377 321
Największa liczba głosów na 1. radnego 217 246 214
% z głosów ważnych 51,54% 65,25% 66,67%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 77
% z głosów ważnych 23,99%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 85 55 59
Piątkowo
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 20 54 62
Średnia na 1. miejsce 0,95 2,57 2,95
Frekwencja 4,0% 4,76% 7,23%
Liczba głosów ważnych 1190 1354 1959
Największa liczba głosów na 1. radnego 202 668 706
% z głosów ważnych 16,97% 49,34% 36,04%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 353
% z głosów ważnych 18,02%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 56 67 82
Podolany
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 34 33 23
Średnia na 1. miejsce 2,27 2,20 1,53
Frekwencja 12,8% 14,54% 15,67%
Liczba głosów ważnych 721 886 994
Największa liczba głosów na 1. radnego 349 521 702
% z głosów ważnych 48,40% 58,80% 70,62%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 461
% z głosów ważnych 46,38%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 36 67 182
Rataje
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 46 51 37
Średnia na 1. miejsce 2,19 2,43 1,76
Frekwencja 6,9% 7% 8,09%
Liczba głosów ważnych 2101 2186 1801
Największa liczba głosów na 1. radnego 253 253 315
% z głosów ważnych 12,04% 11,57% 17,49%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 56
% z głosów ważnych 3,11%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 19 5 23
Sołacz
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 26 18 20
Średnia na 1. miejsce 1,73 1,20 1,33
Frekwencja 8,5% 5,40% 8,29%
Liczba głosów ważnych 352 218 310
Największa liczba głosów na 1. radnego 194 109 172
% z głosów ważnych 55,11% 50,00% 55,48%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 103
% z głosów ważnych 33,23%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 33 35 47
Stare Miasto
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 33 53 41
Średnia na 1. miejsce 1,57 2,52 1,95
Frekwencja 4,0% 6,08% 4,74%
Liczba głosów ważnych 933 1271 870
Największa liczba głosów na 1. radnego 311 433 374
% z głosów ważnych 33,33% 34,07% 42,99%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 167
% z głosów ważnych 19,20%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 93 44 50
Stare Winogrady
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 16 19 31
Średnia na 1. miejsce 1,07 1,27 2,07
Frekwencja 4.0% 5,84% 10,22%
Liczba głosów ważnych 235 345 635
Największa liczba głosów na 1. radnego 165 239 327
% z głosów ważnych 70,21% 69,28% 51,50%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 145
% z głosów ważnych 22,83%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 77 61 45
Starołęka-Minikowo-Marlewo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 42 20 31
Średnia na 1. miejsce 2,80 1,33 2,07
Frekwencja 11,5% 8,34% 11,03%
Liczba głosów ważnych 893 648 864
Największa liczba głosów na 1. radnego 114 207 241
% z głosów ważnych 12,77% 31,94% 27,89%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 85
% z głosów ważnych 9,84%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 34 36 46
Stary Grunwald
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 17 20 24
Średnia na 1. miejsce 1,13 1,33 1,60
Frekwencja 8,5% 6,62% 14,15%
Liczba głosów ważnych 254 181 353
Największa liczba głosów na 1. radnego 80 75 196
% z głosów ważnych 31,50% 41,44% 55,52%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 114
% z głosów ważnych 32,29%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 31 9 46
Strzeszyn
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 22 21 35
Średnia na 1. miejsce 1,47 1,40 2,33
Frekwencja 16,5% 10,75% 27,26%
Liczba głosów ważnych 780 559 1506
Największa liczba głosów na 1. radnego 529 357 803
% z głosów ważnych 67,82% 63,86% 53,32%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 444
% z głosów ważnych 29,48%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 68 107 70
Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 35 21 33
Średnia na 1. miejsce 2,33 1,40 2,20
Frekwencja 17,7% 11,83% 20,40%
Liczba głosów ważnych 857 606 1121
Największa liczba głosów na 1. radnego 548 323 540
% z głosów ważnych 63,94% 53,30% 48,17%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 310
% z głosów ważnych 27,65%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 49 90 104
Św. Łazarz
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 47 59 53
Średnia na 1. miejsce 2,24 2,81 2,52
Frekwencja 4,0% 4,93% 6,09%
Liczba głosów ważnych 1196 1338 1467
Największa liczba głosów na 1. radnego 446 601 623
% z głosów ważnych 37,29% 44,92% 42,47%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 494
% z głosów ważnych 33,67%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 23 48 58
Świerczewo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 24 23 19
Średnia na 1. miejsce 1,60 1,53 1,27
Frekwencja 7,1% 6,63% 8,00%
Liczba głosów ważnych 812 749 855
Największa liczba głosów na 1. radnego 346 478 635
% z głosów ważnych 42,61% 63,82% 74,27%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 300
% z głosów ważnych 35,09%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 72 92 220
Umultowo
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 29 20 27
Średnia na 1. miejsce 1,93 1,33 1,80
Frekwencja 11,7% 10,36% 13,12%
Liczba głosów ważnych 644 572 710
Największa liczba głosów na 1. radnego 206 251 333
% z głosów ważnych 31,99% 43,88% 46,90%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 3
% z głosów ważnych 0,42%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 8 26 3
Warszawskie-Pomet-Maltańskie
2011 2015
Liczba radnych 15 15
Liczba kandydatów 29 20
Frekwencja 11,7% 10,36%
Liczba głosów ważnych 644 572
Największa liczba głosów na jednego kandydata 206 251
Najmniejsza liczba głosów na jednego kandydata 8 26
Średnia liczba głosów na 1 kandydata 22,21 28,6
Wilda
2011 2015 2019
Liczba radnych 21 21 21
Liczba kandydatów 59 49 37
Średnia na 1. miejsce 2,81 2,33 1,76
Frekwencja 5,6% 6,50% 4,81%
Liczba głosów ważnych 1298 1410 1013
Największa liczba głosów na 1. radnego 510 713 594
% z głosów ważnych 39,29% 50,57% 58,64%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 353
% z głosów ważnych 34,85%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 45 87 91
Winiary
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 27 28 20
Średnia na 1. miejsce 1,80 1,87 1,33
Frekwencja 8,6% 9,01% 7,67%
Liczba głosów ważnych 1071 957 830
Największa liczba głosów na 1. radnego 506 277 212
% z głosów ważnych 47,25% 28,94% 25,54%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 54
% z głosów ważnych 6,51%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 102 28 49
Wola
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 23 15 20
Średnia na 1. miejsce 1,53 1,00 1,33
Frekwencja 14,4% - 16,48%
Liczba głosów ważnych 647 696
Największa liczba głosów na 1. radnego 326 - 323
% z głosów ważnych 50,39% #ARG! 46,41%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 112
% z głosów ważnych 16,09%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 58 - 108
Zielony Dębiec
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 38 30 32
Średnia na 1. miejsce 2,53 2,00 2,13
Frekwencja 9,1% 9,02% 10,29%
Liczba głosów ważnych 1029 968 1024
Największa liczba głosów na 1. radnego 309 439 369
% z głosów ważnych 30,03% 45,35% 36,04%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 246
% z głosów ważnych 24,02%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 56 132 83
Żegrze
2011 2015 2019
Liczba radnych 15 15 15
Liczba kandydatów 22 21 28
Średnia na 1. miejsce 1,47 1,40 1,87
Frekwencja 6,5% 7,30% 9,45%
Liczba głosów ważnych 999 1044 1277
Największa liczba głosów na 1. radnego 386 585 595
% z głosów ważnych 38,64% 56,03% 46,59%
Najmniejsza liczba głosów na 1. radnego 319
% z głosów ważnych 24,98%
Najmniejsza liczba głosów na 1. kandydata 121 161 101

Frekwencja w wyborach do rad osiedli w Poznaniu

Budżet do dyspozycji rad osiedli w Poznaniu w mln zł