Liczba studentów i absolwentów w Poznaniu w latach 2007-2017 w tys.

Liczba studentów wg płci w Poznaniu w roku akademickim 2017/2018 (w %)

Liczba studentów na 1000 mieszkańców w 5. największych miastach w roku akademickim 2017/2018

Najpopularniejsze podgrupy kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018

1. Biznes i administracja  

21,3tys.

2. Medyczne

10,2tys.

3. Językowe

9tys.

4. Pedagogiczne

8,4tys.

5. Społeczne

  7,4tys.

W Poznaniu jest więcej seniorów niż studentów

W Poznaniu w 2017 roku seniorów, liczonych jako osoby w wieku poprodukcyjnym, było 129,2 tys. (54%). Ta liczba z roku na rok rośnie. Studentów było 110,3 tys. (46% w liczbie seniorów i studentów razem), z czego ponad 72 tys. na studiach stacjonarnych.

Liczba studentów i seniorów w Poznaniu (w tys.)

Studenci w Poznaniu wg województwa pochodzenia w Polsce w roku akademickim 2017/2018 (w %)

Najwięcej studentów przyjeżdża do Poznania z województwa wielkopolskiego, a najmniej z małopolskiego.

Studenci zagraniczni w Poznaniu według kraju pochodzenia w roku akademickim 2017/2018

Studenci z poznańskich uczelni studiujący w ramach wymiany Erasmus w roku akademickim 2017/2018