Cudzoziemcy

arch. UMP W 2017 r. w rankingu portalu internetowego morizon.pl Poznań został uznany za najbardziej przyjazne polskie miasto dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy W 2017 r. udział cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy stanowił 0,5% mieszkańców miasta. W Poznaniu było zameldowanych ok. […]

Read More…