Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2020 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 6,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 państw. Z krajów europejskich pochodziło 84% osób posiadających obce obywatelstwo (15% z krajów […]

Read More…

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2019 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, z czego 87% z Europy (13% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywatelek i obywateli: […]

Read More…

Cudzoziemcy w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. obywateli Ukrainy. Stanowili oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy W 2018 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 3,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym 81% z Europy (21% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywateli: Ukrainy (ok. 1 800 osób), […]

Read More…

Cudzoziemcy

arch. UMP W 2017 r. w rankingu portalu internetowego morizon.pl Poznań został uznany za najbardziej przyjazne polskie miasto dla cudzoziemców mieszkających w Polsce. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały lub czasowy W 2017 r. udział cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy stanowił 0,5% mieszkańców miasta. W Poznaniu było zameldowanych ok. 2,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym […]

Read More…