Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał.

 

Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2018 r. zawiera:

  • 360 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej
  • 119 uchwał zrealizowanych.

cz. I uchwały I półrocze 2018

cz. II uchwały I półrocze 2018

 

Informacja o wykonaniu uchwał w II półroczu 2018 r. zawiera:

  • 262 uchwały w trakcie realizacji podzielone na kategorie tematyczne
  • 58 uchwał w realizacji ciągłej
  • 207 uchwał zrealizowanych.

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do 34 wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, którym powierzono realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta, zapytanie o stan ich wykonania.
Dokument zawiera informacje ze stanem realizacji na dzień 31 grudnia 2018 r.

cz. I_uchwały_w_trakcie_realizacji II półrocze 2018

cz. II_uchwały_w_realizacji_ciągłej II półrocze 2018

cz. III_uchwały_zrealizowane II półrocze 2018