W 2019 r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań.

Dni Przedsiębiorczości Poznań

W 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. W ramach wydarzenia odbyły się następujące imprezy:

 • Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której ogłoszono Laureatów XVI edycji Konkursu oraz rozdano nagrody i wyróżnienia

arch. UMP
 • Startup Poznań – impreza zgromadziła ponad 200 uczestniczek i uczestników. Startup Poznań to bezpłatne, cykliczne wydarzenie skierowane do przedstawicielek i przedstawicieli środowiska startupowego oraz wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu. Konferencja organizowana jest przez Miasto Poznań, Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy wraz z Partnerami w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań. Tematem przewodnim w 2019 r. była przyszłość – postępu innowacyjnych technologii i rozwoju startupów. Przedstawiciele lokalnych startupów prezentowali przykłądy wykorzystania w biznesie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej
 • Poznań Biznes Partner, w którym brało udział ok. 2,3 tys. uczestniczek i uczestników. Było to wydarzenie kierowane do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat możliwości rozwoju własnego biznesu, komunikacji z klientkami i klientami, e-commerce, marketingu i storytellingu. Atrakcyjnym elementem były również tematy dotyczące możliwości rozwoju kompetencji własnych i zespołu, przywództwa, a także technik negocjacyjnych i wywierania wpływu społecznego w biznesie

Prezentowane były także zagadnienia w zakresie technik kreatywnych w biznesie w oparciu o metodę service design/design thinking, turkusowe warsztaty z grywalizacją, a także liczne spotkania networkingowe.

Przestrzeń pracy wspólnej „+jeden

Łącznie w 2019 r. z miejskiej strefy coworkingowej w budynku przy ul. Za Bramką 1 skorzystało 5 116 zarejestrowanych użytkowniczek i użytkowników. Były to osoby związane głównie z branżą IT, ale także architektki i architekci, studentki i studenci, czy licealistki i licealiści. Średnio z przestrzeni korzystało 20 osób dziennie. Łącznie w 2019 r. zorganizowano 95 wydarzeń, w których uczestniczyło 5 tys. osób. M.in. w przestrzeni odbył się zorganizowany przez Poznańską Gildię Graczy oraz zespół “+jeden”, programistyczny maraton (tzw. hackathon) pt. “PGG Jam: All Play”, dedykowany tworzeniu gier dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Towarzyszyły mu spotkania dyskusyjne poświęcone problematyce niepełnosprawnych użytkowniczek i użytkowników gier, ze szczególnym uwzględnieniem barier, jakie napotykają niesłyszący lub niedosłyszący gracze, a także o korzyściach, jakie mogą dać dzieciom gry terapeutyczno-rehabilitacyjne.

arch. UMP

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy

W 2019 r. w Ośrodku Doradczo-Szkoleniowym Miasta Poznania zorganizowano 52 szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 1 775 osób.

W ramach współpracy z radcami prawnymi Urzędu Miasta udzielono pomocy prawnej 26 osobom. Wraz z Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zorganizowano doradztwo podatkowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców, z którego skorzystały 62 osoby.

W ramach współpracy z partnerami Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego zorganizowano bezpłatne sesje coachingowe. Sesje skierowane są do przedsiębiorców oraz osób rozważających rozpoczęcie własnej działalności, by skorzystały ze wsparcia w realizacji celów i określenia ich kierunku. Przy współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu zorganizowano bezpłatne dyżury pracowniczek i pracowników poznańskich urzędów skarbowych, które odbywały się raz w tygodniu. W 2019 r. w konsultacjach wzięło udział ok. 200 osób.

W ramach pracy Ośrodka organizowano cykl semestralnych zajęć z przedsiębiorczości dla studentek i studentów oraz pracowniczek i pracowników naukowych, podczas których przeprowadzono zajęcia z zakładania działalności gospodarczej i wspierania przedsiębiorczości.  Łącznie w zajęciach wzięło udział 220 osób z Uniwersytetu Artystycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego w obszarze wspierania przedsiębiorczości

Realizując program w 2019 r. podpisano 33 umowy, na podstawie których przeprowadzono 33 warsztaty, w których wzięło udział 579 osób.

Program wsparcia unikatowych rzemiosł „Zaułek Rzemiosła”

W 2019 r. do programu wsparcia dla rzadkich zawodów rzemieślniczych „Zaułek Rzemiosła” zakwalifikowano 2 nowych uczestników. Łącznie w programie uczestniczyło 15 rzemieślników różnych specjalności. Program promowano również w trakcie Festiwalu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych na MTP. Na 3 stoiskach prezentacyjnych przedstawiało swoją działalność 5 uczestników programu.

Zakres i formy pomocy udzielonej osobom i przedsiębiorstwom przez Ośrodek
Doradczo-Szkoleniowy Miasta Poznania w 2019 r.
Działania/opis: szkolenia i warsztaty oraz doradztwo  Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów i spotkań doradczych Efekty: liczba osób korzystających 
Szkolenia własne Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego dla planujących i prowadzących działalność gospodarczą 82 1 775
Szkolenia organizowane w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego 33 579
Szkolenia dla studentek i studentów poznańskich uczelni wyższych 5 220
Szkolenia dla uczennic i uczniów poznańskich szkół (w tym gra z przedsiębiorczości w ramach małego grantu dla organizacji pożytku publicznego) 2 75
Doradztwo prawne 10 26
Doradztwo dla obcokrajowców 151
Szkolenia dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła 1 24
Doradztwo podatkowe 12 62
Doradztwo w zakresie biznesplanu 12 12
Warsztaty dla uczestników Dni Przedsiębiorczości Poznań 2019 (w tym Poznań Biznes Partner i Start up Poznań 2019) 65 2 538
Szkolenia organizowane w Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden” 95 5 090
Doradztwo prowadzone przez specjalistki i specjalistów z urzędów skarbowych 50 200
Indywidualne sesje coachingowe 62 62
Pozostałe indywidualne usługi doradcze i informacyjne (osobisty i telefoniczny z klientem) 3 500
Razem 429 14 314

 

źródło: UMP
 
Liczba korzystających z działań wspierających przedsiębiorczość w Poznaniu w 2019 r.
Działanie Liczba korzystających
Usługi szkoleniowo-doradcze, w tym w ramach:
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (szkolenia, doradztwo, coaching dla przedsiębiorców, studentów, uczniów, obcokrajowców) 2 583
Przestrzeń Pracy Wspólnej “+jeden” 5 090
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 579
Program Zaułek Rzemiosła  24
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości PUP (współfinansowanie z budżetu Miasta) 4 199
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych 33
Promocja przedsiębiorczości razem, w tym:
Uczestnicy Konkursu i Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości 100
Uczestnicy Dni Przedsiębiorczości Poznań 2 300
Uczestnicy wydarzenia Start up Poznań w Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden” 238
Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy 471
Firmy w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym (Dębiec – 80, Za Bramką – 16, Łazienki nad Wartą – 2) 98
Poręczenia kredytowe PFPK 331
Uczestniczki i uczestnicy Programu „Zaułek Rzemiosła” 15
Użytkowniczki i użytkownicy Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden” 5 116
Portale informacyjne dla przedsiębiorców razem (unique users), w tym:
Poznań Biznes Partner (w tym serwisy: Firma, Lider, Dni Przedsiębiorczości) 86 376
Przestrzeń Pracy Wspólnej “+jeden” 5 365
Profile FB łącznie (followers), w tym:
FB Poznań Biznes Partner 6 900
FB Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden” 3 465

 

źródło: UMP
 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (WCWI) jest jednosobową spółką Miasta Poznania. Jednym z kluczowych elementów działalności WCWI są działania na rzecz rozwoju Poznania i regionu, poprzez pozyskiwanie inwestorów i wsparcie procesów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Celem spółki jest także rozwój przedsiębiorczości na terenie Poznania.

arch. WCWI

Jednym z kluczowych projektów spółki jest Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy (PPTP), którego misją jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu, jako wiodącego ośrodka innowacji. PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). PPTP wspiera poprzez inkubację młode, perspektywiczne przedsiębiorstwa za pomocą:

 • preferencyjnych stawek czynszu za najem
 • kompleksowego wyposażenia biur
 • dostępu do symetrycznych łączy internetowych
 • porad prawnych, doradztwa biznesowego
 • usług wspierających obszar szkoleń
 • organizacji spotkań/konferencji przeznaczonych dla firm z Inkubatora PPT

Ponadto PPTP stale otrzymuje zgłoszenia podmiotów zainteresowanych możliwością wejścia do inkubatora – głównie z branży ICT. W latach 2012-2019 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 115 młodych przedsiębiorstw, w dużej mierze należących do branży ICT. Projekt jest kontynuowany w 2020 r.

Współpraca WCWI z Miastem Poznań obejmuje również projekt Przestrzeń Pracy Wspólnej “+jeden” w budynku Za Bramką. Udostępniana jest tam m.in. nieodpłatna przestrzeń dedykowana mieszkankom i mieszkańcom, przedsiębiorcom, freelancerom, osobom pracującym w systemie pracy zdalnej. Ponadto w ramach Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden” przeprowadzone zostały szkolenia z różnych dziedzin (informatyki, designu, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu). W 2019 r. w “+jeden” przeprowadzono 170 szkoleń, w których uczestniczyło ok. 5 tys. osób. W budynku przy ul. Za Bramką WCWI dysponuje 7 mikrobiurami oraz  przestrzenią na wynajem biurek – biurkownią (powierzchnia w pełni umeblowana, z dostępem do Internetu). Biurkownia dedykowana jest młodym, innowacyjnym przedsiębiorstwom i osobom zainteresowanym najmem samodzielnego stanowiska pracy. Projekt jest kontynuowany w 2020 r.

Instrumenty finansowe i pomoc finansowa

Ułatwienie w dostępie do kapitału, zwłaszcza do kredytu bankowego oferował Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Oferta Funduszu, jako lokalnej instytucji poręczeń kredytowych jest skierowana do przedsiębiorstw działających na obszarze aglomeracji poznańskiej. Fundusz prowadzi specyficzną działalność usługową, polegającą na tworzeniu systemu ułatwień kredytowych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych. W 2019 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielił 331 nowych poręczeń na kwotę 63,8 mln zł. Zaangażowanie w aktywne poręczenia w liczbie 727 na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 95,7 mln zł. Pracownicy Funduszu świadczyli także usługi doradcze w zakresie biznesplanu i montażu finansowego dla 33 klientek i  klientów.

W grupie instrumentów finansowych znalazły się  wszelkiego rodzaju zwolnienia i ulgi podatkowe.

Reguluje je Uchwała nr LXIV/1008/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. Wprowadza ona zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Miasto Poznań ustaliło też wysokość preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości dla niektórych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXIV/1403/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Promocyjne formy i działania na rzecz tworzenia marki Poznań jako miejsca działalności gospodarczej

Udział w Międzynarodowych Targach  Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes

Miasto Poznań uczestniczyło w targach MIPIM 2019 – największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych targach nieruchomości. Na stoisku promowane były miejskie oferty nieruchomości przeznaczone pod inwestycje usługowe, mieszkaniowe, hotelowe, rekreacyjne oraz przemysłowe. We współpracy z magazynem Eurobuild zorganizowano także uroczyste otwarcie stoiska Miasta Poznania.

arch. UMP
Udział w Targach EXPO REAL w Monachium

Targi EXPO REAL w Monachium to 2. największe targi nieruchomości w Europie (po targach MIPIM). Miasto zaprezentowało ofertę nieruchomości na własnym stoisku.

arch. UMP

Poznań aktualizował w 2019 r. ofertę nieruchomości dwukrotnie. Po raz pierwszy w związku z udziałem Miasta w targach MIPIM. Przygotowano wówczas 11 nowych nieruchomości do sprzedaży: ul. Bóżnicza 13, ul. 27 Grudnia, ul. Wiejska 6, ul. Ugory/Czapla, ul. Mylna/Kościelna, ul. Unii Lubelskiej, Ostrów Tumski, ul. Obodrzycka/Sarbinowska, ul. Bukowska, ul. Chojnicka oraz nowe pola inwestycyjne przy ul. Czarnucha.

Druga aktualizacja miała miejsce przed targami EXPO REAL w Monachium. Pojawiły się wówczas 2 nowe nieruchomości: jedna przy rondzie Rataje, druga przy ul. Niepodległości/Przepadek.

Oferty inwestycyjne

W 2019 r. promowane były także kluczowe tereny inwestycyjne: Wolne Tory, Elektrociepłownia Garbary, Nowe Jeżyce i Unii Lubelskiej.

Kluczowe tereny inwestycyjne w Poznaniu

Najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów jest teren Wolnych Torów ze względu na wielkość i strategiczne położenie w centrum miasta w pobliżu dworca kolejowego oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.  To obszar około 100 hektarów, które można zagospodarować i przekształcić w nowoczesną, wielofunkcyjną przestrzeń miejską. Nieruchomość stanowiła wcześniej część dworca kolejowego. Obecnie planowana jest tam nowa, zielona dzielnica. W jej północnej części będzie dominować funkcja usługowa, a w południowej – mieszkaniowa. Wzdłuż nowej dzielnicy poprowadzona zostanie również nowa linia tramwajowa.

Miasto przygotowuje dla inwestorów również tereny “Nowych Jeżyc” i “Unii Lubelskiej”, dla których koncepcje zostały przedstawione na wizualizacjach.

Promocja priorytetowych dla miasta sektorów gospodarki

Priorytetowymi dla Miasta Poznania sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Shared Services Center (SSC), badania i rozwój (B+R)
 • sektor game development 
 • uzupełniająco działalność kongresowo-wystawiennicza
 • infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa

Działania Miasta mają na celu rozwijanie w Poznaniu centrów wysokospecjalistycznych usług.

ZaGRAjmy w Wielkopolsce – projekt UE dla branży gamedev

Obserwując dynamiczny rozwój branży gamedev na świecie i w Polsce, Biuro Obsługi Inwestorów opracowało projekt wsparcia branży game development, na którego realizację w 2019 r. Miasto Poznań pozyskało środki unijne w wysokości prawie 2 mln zł. Projekt “ZaGRAjmy w Wielkopolsce” zakłada przede wszystkim promocję poznańskich i wielkopolskich studiów gamedev na arenie międzynarodowej podczas wydarzeń branżowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dziesięć studiów indie games, działających na terenie województwa wielkopolskiego, będzie miało okazję współtworzyć stoiska promujące potencjał regionu oraz prezentować swoje produkty na najbardziej prestiżowych targach i konferencjach. Ponadto w ramach projektu odbędą się spotkania z zagranicznymi dziennikarzami oraz szkolenia dla studiów. Elementem promocji będzie również katalog poznańskiego gamedevu, zawierający wizytówki wszystkich poznańskich i wielkopolskich studiów i prezentujący kompleksowo potencjał branży gamedev w Poznaniu.
“ZaGRAjmy w Wielkopolsce” jest pierwszym tego typu projektem koordynowanym przez miasto w Polsce.

więcej o o projekcie ZaGRAjmy w Wielkopolsce na badam.poznan.pl

Pozitive technologies 2019

Konferencja pozitive technologies 2019 to wydarzenie dla profesjonalistek i profesjonalistów branży IT, którego pomysłodawcą i inicjatorem była grupa robocza pracodawców IT pod przewodnictwem Miasta Poznania. Konferencja odbyła się we wrześniu 2019 r. na terenie Poznan Congress Center. Konferencja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez firmy z tej branży. Partnerami konferencji były największe firmy IT działające w Poznaniu: Allegro, Capgemini, Cognifide, Egnyte, GSK, Sii, Sonalake i TomTom. Celem było promowanie Poznania jako ważnego ośrodka IT. Treść merytoryczna konferencji powstała przy wsparciu partnerów. Planowane są kolejne edycje tego wydarzenia i jego rozwój.

więcej o konferencji na badam.poznan.pl

Wsparcie promocyjne innych konferencji sektorów priorytetowych
Miasto Poznań wsparło organizacyjne i promocyjne liczne wydarzenia i konferencje branżowe sektora BPO/SSC oraz rynku IT w Poznaniu: Pyrcode, Ptaq Day One Conference, DevOpsDays, Testing Cup 2019, 4Developers Poznań.

Realizacji i wdrożeniu przyjętych priorytetów służyły inne działania, których zadaniem było dostarczenie niezbędnych informacji w formie folderu lub raportu zawierającego specyficzne dane i informacje.

Folder promujący Poznań dla branży IT „Do IT in Poznan”

Folder „Do IT in Poznan” to publikacja na temat potencjału branży IT w Poznaniu. Zawiera informacje m.in. na temat działających w Poznaniu firm IT, dostępności specjalistów IT i ich kształcenia, odbywających się w Poznaniu eventach branżowych oraz wiele innych. Folder miał swoją premierę podczas konferencji pozitive technologies.

Focus on Poznań

Raport zawiera najbardziej aktualne dane nt. potencjału inwestycyjnego Miasta Poznania. Publikacja została przygotowana przez Pro Progressio we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Biurem Obsługi Inwestorów w Poznaniu oraz firmami JLL i HRK.

Raport „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu”

Raport powstał we współpracy z agencją rekrutacyjną Experis, która przeprowadziła badanie ankietowe przedstawicielek i przedstawicieli firm IT w Poznaniu, aby przeanalizować potencjał, możliwości i bariery rozwoju tej branży. Publikacja potwierdza, że Poznań to dobra lokalizacja do prowadzenia biznesu w sektorze IT, która ma duży, lecz nie w pełni wykorzystany potencjał, dlatego jest tutaj miejsce dla nowych firm z tej branży. Elementem promocji raportu było śniadanie biznesowe, podczas którego odbył się panel dyskusyjny „W którym kierunku zmierza branża IT w Poznaniu” z udziałem przedstawicieli poznańskich firm IT (Beyond.pl, Egnyte oraz GSK IT) oraz Politechniki Poznańskiej. Publikacja „Potencjał inwestycyjny sektora IT w Poznaniu” cieszy się dużym zainteresowaniem podczas targów oraz wydarzeń branżowych, w których bierze udział Miasto Poznań.

Współpraca Miasta Poznania z samorządami gospodarczymi

Działania Miasta Poznania związane z promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości w mieście obejmowały także współpracę z samorządami gospodarczymi m.in.:

 • Polsko-Brytyjską Izbą Handlową (BPCC)
 • Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym (DWK)
 • Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą (NPCC)
 • Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK

Miasto Poznań pozostaje w stałym kontakcie i współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Biura karier poznańskich uczelni
 • Wielkopolski Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o.
 • Polska Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)
 • Wielkopolski Klubu Kapitału
 • Wielkopolska Izby Przemysłowo-Handlowa
 • ABSL Poznań Chapter
 • Centrum Obsługi Inwestorów przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów
 • Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
 • Kostrzyńsko-Słubicka Strefa Ekonomiczna

więcej o promocji inwestycyjnej Poznania na badam.poznan.pl

Zachęty inwestycyjne

Obejmują zróżnicowane działania. Do najciekawszych należało zorganizowanie wizyty przedstawicieli inwestora w Poznaniu, employer branding czy dostosowanie transportu miejskiego do potrzeb pracodawcy.

Zachęty dla inwestorów dotyczyły:

 • indywidualnej obsługi projektów, wyznaczenia “project managera” – osoby dedykowanej do projektu, pomocnej w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji
 • przygotowania inwestycji: przedstawienie najważniejszych danych (rynek pracy, liczba studentek i studentów, absolwentek i  absolwentów, udostępnienie wszelkich informacji i danych potrzebnych inwestującym), organizacja wizyty inwestora w Poznaniu, organizacja spotkań z prezydentem, przedstawicielami różnych urzędów, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej na terenie Miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności: zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi inwestora, wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie cudzoziemców, współpraca z inwestorem w zakresie promocji projektu inwestycyjnego realizowanego w Poznaniu
 • wsparcia w zakresie poszukiwania pracowniczek i pracowników
 • employer branding poprzez organizowanie konferencji prasowych, dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów, przez media społecznościowe oraz stronę www.poznan.pl
 • wdrażania niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji najlepszych pracowniczek i pracowników, np. organizacja eventów, konkursów dla kandydatek i kandydatów na określone stanowiska
 • pomocy w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier prowadzonymi przez uczelnie
 • wsparcia współpracy inwestora z uczelniami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora
 • bezpłatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy
 • współpracy z inwestorem po uruchomieniu projektu: pomoc w uzyskaniu grantów państwowych, regularne spotkania w celu poznania potrzeb inwestorów i aktualnych wyzwań rynkowych, angażowanie inwestorów w akcje CSR organizowane przez Miasto Poznań (np. Poznan Business Run)
 • dostosowania transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców
 • stypendiów na staże dla studentek i studentów w poznańskich firmach
 • wsparcia wydarzeń biznesowych, w szczególności dla sektorów priorytetowych

więcej o ofercie Poznania dla podmiotów inwestujących na badam.poznan.pl