Dane z Poznania - Wrzesień 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według wrzesień 2020 sierpień 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 208 1 213
Małżeństwa 1 194 243
Małżeństwa cywilne 619 113
Małżeństwa konkordatowe 575 130
Śluby poza lokalem USC 44 22
Zgony 667 627
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zuzanna 25 Zofia 23 Lena 21 Julia 20 Laura 20 Maja 20 Zofia 26 Zuzanna 26 Julia 26 Maja 23 Helena 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 29 Stanisław 28 Wojciech 22 Jakub 21 Aleksander 21 Jan 31 Stanisław 25 Leon 24 Antoni 24 Wojciech 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 38 31
Przybyłe koty do schroniska 53 54
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 11
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 30 20
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 108 100
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 198 190
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 594 6 268
Liczba osób pobierających zasiłek 1 392 1 353
Liczba osób do 25 roku życia 480 451
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 759 1 662
Stopa bezrobocia 1,9 1,8%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 786,65 b/d
Mieszkania oddane do użytkowania 3 591 b/d
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 13
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 24
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 93 72
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 61 51
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 194 210
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 76 35
Liczba przyjętych depozytów 44 17
Liczba wydanych depozytów 12 9
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 77 215 110 071
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 300 218
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 38 31
Liczba wystawionych mandatów 188 99
Liczba pouczeń b/d 3
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 82 43
Liczba wyjazdów OSP do akcji 23 54
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 25 30
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 4 2
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 13 18
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 137 119
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 460 376
Pozostałe naruszenia 457 397
Zagrożenia pożarowe 1 3
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 901 2 524
Zagrożenia życia i zdrowia 413 451
Zakłócenia porządku 497 593
Zwierzęta 693 b/d

Ruch rowerowy

wrzesień 2020 sierpień 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 1809 Półwiejska - 1311 Most Teatralny - 1260 Kórnicka - 1612 Półwiejska - 1350 Most Teatralny - 1253
Liczba wypożyczeń 3G+4G 76 203 76 111
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Plac Wiosny Ludów - 16 Kórnicka - 23 Półwiejska - 20 Rynek Jeżycki - 20 Kórnicka - 26 Ewangelicka - 20 Półwiejska - 19 Małe Garbary - 19 os. Piastowskie 19
Liczba wypożyczeń 78 334 78 590
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 52 793 53 874
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 23 410 22 237
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 872  795
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 97  165
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 1 162 1 519
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 34 002 42 757
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 33 642 33 063
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 36 674 51 145
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 38 863 54 159
 

Kultura i turystyka

 
według wrzesień 2020 sierpień 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 483 1 200
Liczba wydarzeń 9 24
Teatr Polski Liczba widzów 355 696
Liczba spektakli 8 8
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48 Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 48
Liczba uczestników Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500 Lato z EP - 27.07 - 20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek - 1.08 - 13.09 - 2500
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 30 6
Liczba uczestników 2 000 390
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d zamknięte
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 5108 9360
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych b/d 941
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 2 1
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 8 945 3 185
Liczba wydarzeń 139 113
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 5 211 8 349
Liczba wydarzeń 17 9
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 98 806 82 022
na zewnątrz 98 444 82 022
na miejscu 362 0
Liczba uczestników wydarzeń 7 553 online 10 711 online
Liczba wydarzeń 28 online 25 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 0
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 15 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1 0
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 11 197 18 515
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d b/d
 

Kanały komunikacji z UMP

według wrzesień 2020 sierpień 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 110 653 298 202
Liczba wizyt na stronie 197 369 821 063
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 153 50 529
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 793 793
Liczba wydanych Kart Seniora 179 146
Liczba klientów 3 333 6 047
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 8 828 7 875
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 4 081 3 573