Wyszczególnienie  2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)
 Biblioteki publiczne
Liczba bibliotek i filii 41 41 100
Księgozbiór w woluminach 1 681 025 1 664 588 99,99
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 904 60 276 75,4
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 524 502 874 361 57,4
Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek 155 152 98,1
Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek 134 147 109,7
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku 20 17 85,0
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku 10 11 110,0
 Muzea publiczne
Liczba muzeów 20 19 95,0
Liczba zwiedzających 427 675 149 544 35,0
 Publiczne teatry i instytucje muzyczne
Liczba instytucji artystycznych 11 11 100
Liczba miejsc na widowni stałej 4 764 4817 101,1
Liczba przedstawień i koncertów 3 227 1101 34,1
Liczba osób oglądających i słuchających 624 922 152327 24,4
 Kina stałe
Liczba kin stałych 11 12 109,1
Liczba miejsc na widowni 15 775 15 846 100,5
Liczba seansów 127 270 63 908 50,2
Liczba widzów 3 439 825 1 066 380 31,0
 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic 28 24 85,7
Liczba imprez 3 431 1 618 47,2
Liczba uczestników i uczestniczek imprez 403 337 195 625 48,5
 Liczba grup artystycznych 93 86 92,5
Liczba kół/klubów/sekcji  353 326 92,4
  2020 2021 2020=100
Imprezy sportowe
Liczba imprez sportowych ogółem, w tym:  73 84 115,1
 międzynarodowych 10 21 210,0
   2020  2021  2020=100
Turystyka
Liczba miejsc noclegowych, w tym: 7 936 8 817 111,1
 w hotelach  5 743 7 157 124,6
Noclegi udzielone ogółem, w tym: 670 831 872 885 130,1
 turystom zagranicznym  125 372 151 140 120,6
Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 402 568 518 536 128,8
 turyści zagraniczni 66 750 77 516 116,1
źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, UMP