fbpx

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania. Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2019 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania, rozwiązań ekologicznych oraz skutkujących podniesieniem jakości obsługi mieszkanek i mieszkańców. Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Poznania Wdrożenie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko W 2019 r. […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkanek i mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania w 2019 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyki i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkanek i mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2019 r. funkcjonowało: 20 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej […]

Read More…

Wybory w 2019 r. w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań uczestniczyło w przeprowadzeniu 3 akcji wyborczych: wyborów do rad osiedli na kolejną, 4-letnią kadencję 2019-2023, które odbyły się 24 marca 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Wybory do […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania udzielił łącznie 1 190 informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 8,8 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2019 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego wyniosła 41 (3,88%). W przypadku 17 wniosków o udzielenie informacji […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2019 r. pracowniczki i pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 396 tys. rozmów.  Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem Biuro Poznań Kontakt w 2019 r. oferowało bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji od poniedziałku do […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2019 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Przygotowanie do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad integracją systemu Mdok z platformą ePUAP zostały podjęte w 2018 r. Mdok to system teleinformatycznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Tak zwane Otwarte Dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkanek i mieszkańców. Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego. […]

Read More…

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych […]

Read More…