fbpx

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2018 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 586 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. oferowało mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół pracowników Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji mieszkańców […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2018 r. do Urzędzie Miasta Poznania zgłoszono 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 11, 1 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2018 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego – 43 (4%). Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszą inwestycją informatyczną zrealizowaną przez Miasto Poznań w 2018 r. było zakończenie wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP. Jej głównym celem była automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami poprzez integrację danych pozyskiwanych w przeszłości z wielu źródeł w jeden system zintegrowany. Całkowity koszt realizacji inwestycji […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu dofinansowanie z budżetu Miasta uzyskały łącznie 972 projekty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi  Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami […]

Read More…

Dialog społeczny i partycypacja społeczna w Poznaniu

W 2018 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 20 mln zł. Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2018 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami Kampania Zamień „PIT-y na benefity”, Kampania „Mamy To w CV”, Czysty Poznań – kampania antysmogowa „Nie rób […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2018 r. zakończono realizację projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu. Całkowita wartość projektu wyniosła 11 606 859 zł. Nowe archiwum Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej arch. UMP Usprawnienia i remonty w budynkach miejskich Najważniejsze działania powodujące usprawnienia pracy Urzędu oraz podniesienia jakości obsługi […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2018 r. 42 jednostki pomocnicze Miasta Poznania wydatkowały blisko 28 mln zł. Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania  Liczba sesji rad osiedli Liczba uchwał podjętych przez rady osiedli Liczba posiedzeń zarządów osiedli Liczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli 399 1 846 191 282 Źródło: UMP Do najczęstszych kategorii podjętych uchwał należały: wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2018 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2018 r. funkcjonowały 22 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w 11 punktach pomocy prawnej udzielały organizacje pozarządowe, w 11 punktach adwokaci i radcowie prawni […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania uruchomił internetową Bazę Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście. Dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące rozwoju miasta. Portal został podzielony na 4 zakładki: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są szerokie roczne opracowania […]

Read More…