Tramwaje w Poznaniu 2018 r.

2015 2016 2017 2018
Liczba tramwajów (pociągów) 226 223 222 223
w tym liczba tramwajów niskowejściowych/ niskopodłowych 94 106 128 129
Średnia prędkość (km/h) 19,8 20,3 20,6 20,7
Średni wiek tramwaju (pociągu, lata) 25,1 24,1 21,5 22,3
Średnia długość tramwaju (m) 20,2 20,8 22,4 22,4
Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach 124 128 131 131
Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach 33 35 36 36
Źródło danych: MPK, ZTM
Źródło danych: MPK, ZTM

Autobusy w Poznaniu w 2018 r.

2015 2016 2017 2018
Liczba autobusów 434 439 481 475
w tym liczba autobusów niskowejściowych/ niskopodłowych 431 437 478 472
Średni wiek autobusu (lata) 7,9 8 9,9 8,4
Średnia długość autobusu (m) 14 14,3 14,2 b/d
Średnia liczba miejsc stojących w autobusach 86 86,8 86,3 89,7
Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach 34 33,9 34,9 34,6
Źródło danych: MPK, ZTM

Koszt wozokilometra w 2018 r. (zł)

Źródło danych: MPK, ZTM

Przystanki w Poznaniu w 2018 r.

Źródło danych: MPK

Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.)

Źródło danych: GUS (liczba mieszkańców), UMP (liczba pojazdów)

W 2018 r. liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu wyniosła 497,3 tys. To więcej o 20,1 tys. niż w roku 2017.

Zarejestrowanych samochodów osobowych w Poznaniu na koniec ubiegłego roku było 389 tys. To o 17,3 tys. więcej niż w 2017 r.

Na 1000 mieszkańców przypadało 725 samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu (689 w 2017 r.).

Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w 2018 r.

Źródło danych: GUS

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (tys.)

Źródło danych: UMP

Powierzchnia pasów drogowych w Poznaniu

Powierzchnia infrastruktury drogowej w Poznaniu w 2018 r. wynosiła 22,6 km2, czyli ok. 8,6% powierzchni miasta. Więcej niż zajmują: Stare Miasto, Jeżyce, Łazarz, Wilda, Rataje i Sołacz.

Łącznie drogi publiczne w Poznaniu w 2018 r. miały długość 1061 km. To więcej niż trasa z Poznania do Brukseli lub do Kijowa.


Źródło danych: ZDM

Liczba wypadków na 100 000 mieszkańców w 2018 r.

Źródło danych: GUS

Poznański Rower Miejski

2016 2017 2018
Liczba rowerów w systemie PRM 703 973 1240
Liczba stacji PRM 66 89 113
Liczba wypożyczeń (mln) 0,338 1 1,7
Liczba użytkowników (tys.) 58 99 140
Długość infrastruktury rowerowej (km) 158 176 242
Źródło danych: Nextbike / ZDM