W 2017 r. wydatki z budżetu Miasta przeznaczone na promocję wyniosły 4,0 mln zł.

Miasto Poznań prowadzi komunikację na kilku najpopularniejszych platformach mediów społecznościowych, aby:

  • wzmocnić widoczność swoich działań i ułatwić dotarcie z komunikatem do użytkownika
  • budować silną społeczność zaangażowaną w działania marki Miasta
  • monitorować opinię internautów oraz o Poznaniu oraz oczekiwania turystów.

Facebook

Najchętniej wykorzystywanym przez mieszkańców kanałem komunikacji w mediach społecznościowych jest Facebook. Oficjalny profil – Miasto Poznań – na koniec 2017 r. miał 197 691 „polubień”. Gromadzi on nie tylko mieszkańców, ale i szerokie grono obcokrajowców mieszkających w Poznaniu lub odwiedzających  miasto – stąd część komunikacji prowadzona jest także w języku angielskim.

Ponadto, we wrześniu 2017 r. w celu ujednolicenia identyfikacji z oficjalną stroną Miasta oraz poprawy dostępności dla mieszkańców zmieniono nazwę profilu Facebook z Rzecznik Prasowy Miasta Poznania na Portal Poznan.pl. W 2017 r. liczba „polubień” zwiększyła się trzykrotnie i na koniec roku wynosiła 13 632. Przekłada się to na wzrost zasięgu wyświetleń w omawianym portalu.

Instagram

Innym wykorzystywanym przez Miasto kanałem komunikacji jest serwis Instagram. Od momentu utworzenia profilu Portalu Poznan.pl w listopadzie 2017 r., osiągnięto zasięg 800 „obserwujących”, natomiast profil Miasta Poznania miał pod koniec 2017 r. 23,6 tys. „obserwujących”.

Youtube

Miasto regularnie zamieszcza materiały wideo na oficjalnym kanale Miasto Poznań w portalu Youtube, przez co wzrasta liczba subskrybentów kanału i jego zasięg – na koniec 2017 r. wynosił 2,5 tysiąca subskrypcji. Miasto przygotowuje istotne i angażujące treści, wokół których stara się budować aktywną społeczność.