W 2020 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2020 r.

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.:

 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,5 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło:
  • przedsiębiorczości;
  • handlu;
  • obsługi komputera;
  • usług transportowych;
  • kursu prawa jazdy;
  • opieki społecznej;
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 516 osób, a stypendia stażowe – 183 osoby;
 • poradnictwo zawodowe – 0,3 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, a 1,3 tys. osób – z indywidualnych informacji zawodowych; z grupowych informacji zawodowych skorzystało 12 osób;
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – otrzymały je 382 osoby;
 • prace interwencyjne oraz roboty publiczne – organizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 22 osób oraz robót publicznych (w oparciu o umowy z Urzędem Miasta Poznania i Urzędem Miejskim w Kostrzynie) dla 6 osób;
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – skorzystało z nich 29 osób;
 • stypendia dla bezrobotnych podejmujących naukę – ze świadczenia sfinansowania studiów (do 100% zasiłku dla bezrobotnych) przez 12 miesięcy dla osób bez kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem, świadectwem czy certyfikatem skorzystały 3 osoby;
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawców – 64 osoby;
 • refundacja świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS – udzielono jej 298 osobom;
 • pośrednictwo pracy – udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); prowadzono działania informacyjne dotyczące ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG.