fbpx

Działalność wystawienniczo-targowa w Poznaniu

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącym jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym. Do zadań MTP należą przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu nasycenie powierzchniami handlowymi wyniosło 696 m2 na 1000 mieszkańców. Według raportu Colliers International Polska i PKO Bank Polski, w 2021 r. Poznań był w TOP3 polskich miast (wraz z Trójmiastem i Wrocławiem) o największym nasyceniu powierzchnią handlową. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Poznaniu wynoszą prawie 709 tys. m2, czyli 696 m2 na 1000 mieszkańców. W 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, centra handlowe nadal funkcjonowały z ograniczeniami oraz zwiększonymi kosztami związanymi z wymogami sanitarnymi. W Poznaniu […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,6%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 313 gospodarstw (43,6% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 243 gospodarstwa (33,8%); od 5 ha do 15 ha – 111 gospodarstw (15,5%); powyżej 15 ha – 51 gospodarstw (7,1%). Powierzchnia użytków rolnych Użytki rolne Powierzchnia (ha) Udział % ogółemz tego: 7694 100 […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. Tereny przemysłowe w Poznaniu zajmują tylko 3,9% powierzchni miasta i zlokalizowane są głównie w jego północno-wschodniej części (Główna, Karolin), na Podolanach, Junikowie oraz na Wildzie, na południe od ul. Hetmańskiej. Najdynamiczniej rozwijającymi się rejonami o funkcji przemysłowej są: Antoninek, Starołęka i Podolany. W 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 46 988,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 6,0% więcej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Wzrost […]

Read More…

Gospodarka w Poznaniu

W 2021 r., pomimo wprowadzonych obostrzeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, sytuacja gospodarcza w Poznaniu była lepsza niż rok wcześniej. Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana – fakt ten pozwala unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2021 r. miał on wpływ na złagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2019 r. wykres do pobrania w xls Sytuacja gospodarcza w 2021 r. kształtowała się […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek produkcji sprzedanej w 2020 r. w stosunku […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku.  Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości są silnie uzależnione […]

Read More…

Handel w Poznaniu

Z raportu CBRE wynika, że średnie nasycenie powierzchnią handlową w 8 największych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Kraków, Górny Śląsk) wyniosło 522 m2 na 1000 mieszkańców. Największe nasycenie występuje w aglomeracjach poznańskiej oraz wrocławskiej i wynosi odpowiednio 612 i 610 m2 na 1000 mieszkańców. Powyżej średniej plasują się też Trójmiasto, Warszawa i Łódź. Z kolei najmniej przestrzeni handlowej na 1000 mieszkańców – od 390 do 451 m2 – przypada w aglomeracji szczecińskiej, krakowskiej i górnośląskiej. Największą powierzchnią handlową […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 312 gospodarstw (43,5% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 244 gospodarstwa (34,1%); od 5 ha do 15 ha – 112 gospodarstw (15,6%); powyżej 15 ha – 49 gospodarstw (6,8%). Powierzchnia użytków rolnych   Powierzchnia (ha) Udział % ogółemz tego: 7 767 100 […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły 1/4 poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie prowadzące sprzedaż wyrobów odzieżowych, ogólnospożywcze oraz piekarniczo-ciastkarskie i mięsne. […]

Read More…