Do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2019 r. przystąpiło łącznie ok. 15,7 tys. osób. Najlepsze wyniki poznańscy uczniowie i uczennice uzyskali z pytań z wiedzy humanistycznej.

Egzamin ósmoklasistów

Według raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) w Poznaniu do testu ósmoklasistów przystąpiło w 2019 r. ok. 5,1 tys. poznańskich uczniów i uczennic, którzy średnio uzyskali:

 • 66% pkt. z jęz. polskiego
 • 53% pkt. z matematyki
 • 69% pkt. z jęz. angielskiego
 • 54% pkt. z jęz. niemieckiego

Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie i uczennice szkół:

 • Horyzonty Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik (z jęz. polskiego 85% pkt. i matematyki – 88% pkt.)
 • Prywatnej Szkoły Podstawowej Anglojęzycznej Poznań British International School (z jęz. angielskiego – 98% pkt.)

Egzamin gimnazjalny

W związku z wprowadzoną reformą edukacji, rok 2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów i przeprowadzania w nich egzaminów gimnazjalnych, do których w Poznaniu przystąpiło ok. 5 tys. uczniów i uczennic.

Przeciętne wyniki z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w 2019 r. w poznańskich szkołach wahały się:

 • od 50% do 56% pkt. – w części matematyczno-przyrodniczej
 • od 66% do 68% pkt. – w części humanistycznej
 • od 59% pkt. z jęz. niemieckiego do 98% pkt. z jęz. rosyjskiego – w części językowej na poziomie podstawowym
 • od 64% pkt. z jęz. angielskiego do 100% pkt. z jęz. rosyjskiego – w części językowej na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny

W 2019 r. w majowej sesji egzaminy maturalne w Poznaniu zdawało 5,6 tys. uczniów i uczennic, z których 83% zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynika, iż poznańscy maturzyści i maturzystki najlepsze wyniki uzyskali z języków obcych nowożytnych, przy czym, niezależnie od wybranego języka, lepsze wyniki uzyskali na poziomie podstawowym niż rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym wyniki z języków obcych wahały się od 74% z jęz. niemieckiego do 96% z jęz. francuskiego.

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego uczniowie i uczennice uzyskali średnio 55% punktów, a z matematyki – 61%.

Na poziomie rozszerzonym uczniowie i uczennice w Poznaniu uzyskali niższe wyniki niż na maturze podstawowej, przy czym również najlepiej wypadły matury z języków obcych nowożytnych, tj. z jęz. francuskiego – 75% pkt. i rosyjskiego – 71% punktów. Z kolei najsłabiej wypadły matury rozszerzone z WOS-u – 28% pkt., jęz. kaszubskiego i geografii – po 32% pkt.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w Poznaniu były różne dla poszczególnych typów szkół, jak i samych szkół. Poznańskie szkoły, które w 2019 r. uzyskały na pisemnym egzaminie maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym (do którego przystąpiły przynajmniej 3 osoby) najwyższy średni wynik, to:

 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (z jęz. polskiego – 72% pkt.)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące (z matematyki – 92% pkt.)
 • II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (z jęz. angielskiego – 97% pkt.)
 • VIII Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące (z jęz. niemieckiego – 97% pkt.)

Osiągnięcia

Za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, Miasto Poznań w 2019 r. przyznało 296 nagród, o charakterze finansowym o łącznej wartości 200 tys. zł. W ten sposób uhonorowano i doceniono pracę najzdolniejszych uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Najwięcej nagród przyznano za osiągnięcia naukowe, łącznie w ten sposób doceniając pracę 162 osób.

W rankingu liceów i techników „Perspektywy 2020” w gronie najlepszych polskich szkół znalazło się 37 liceów i techników z Poznania. Tytułem Złotej szkoły, czyli w przypadku liceów, które zajęły miejsce w pierwszej 200 szkół oraz techników – w pierwszej 100, uhonorowano 13 spośród nich.

Na wysokim, 9. miejscu w zestawieniu Rankingu Techników „Perspektywy 2020” uplasowało się poznańskie Technikum Komunikacji za bardzo dobre osiągnięcia uczniów i uczennic na maturze przede wszystkim z przedmiotów obowiązkowych oraz z egzaminów zawodowych. Od kilku lat rokrocznie szkoła ta należy do ścisłej dziesiątki najlepszych techników w kraju.

W pierwszej setce najlepszych Złotych szkół w rankingu znalazły się także inne poznańskie technika, tj. Technikum Łączności, Technikum Budowlane oraz Technikum Przemysłu Spożywczego.

W Rankingu Liceów „Perspektywy 2020” najwyższą 25. pozycję zajęło VIII Liceum Ogólnokształcące za bardzo dobre osiągnięcia z matur, przede wszystkim z przedmiotów obowiązkowych.

Ponadto Złotą tarczę zdobyły także inne poznańskie licea, takie jak: Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, II Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, VI Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące.

Wśród 200 szkół sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Olimpijskich „Perspektywy 2020” znalazło się 7 poznańskich placówek w tym niezmiennie od lat zajmujące najwyższe (wśród poznańskich szkół) miejsca, posiadające największą liczbę laureatów i finalistów olimpiad II Liceum Ogólnokształcące (17 osób).

Pod względem łącznej liczby laureatów i finalistów olimpiad wśród 6 dużych polskich miast, Poznań z liczbą 72 laureatów i finalistów olimpiad w 2020 r. zajął 4. miejsce.

Poza sukcesami na olimpiadach, poznańscy uczniowie i uczennice brali udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, turniejach przedmiotowych i branżowych, zajmując wysokie miejsca. Ponadto byli stypendystami i stypendystkami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.