Tramwaje w Poznaniu

2015 2016 2017
Liczba tramwajów (pociągów) 226 223 222
w tym liczba tramwajów niskowejściowych/ niskopodłowych 94 106 128
Średni wiek tramwaju (pociągu) 25,15 24,12 21,5
Średnia długość tramwaju (m) 20,23 20,81 22,4
Średnia liczba miejsc stojących w tramwajach 124 128 131
Średnia liczba miejsc siedzących w tramwajach 33 35 36
Źródło danych: MPK

Autobusy w Poznaniu

2015 2016 2017
Liczba autobusów 434 439 481
w tym liczba autobusów niskowejściowych/ niskopodłowych 431 437 478
Średni wiek autobusu (pociągu) 7,91 8 9,89
Średnia długość autobusu (m) 14,01 14,26 14,22
Średnia liczba miejsc stojących w autobusach 86 86,84 86,34
Średnia liczba miejsc siedzących w autobusach 34 33,88 34,87
Źródło danych: MPK

Przystanki w Poznaniu - 2017 r.

Źródło danych: MPK

Liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Poznaniu a liczba mieszkańców (tys.)

Źródło danych: GUS (liczba mieszkańców), UMP (liczba pojazdów)

/Uwaga nastąpiła korekta danych, wobec pierwotnie podanych/

W 2017 r. liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Poznaniu wyniosła 477,2 tys. To więcej o 14,8 tys. niż w roku 2016.

Zarejestrowanych samochodów osobowych w Poznaniu na koniec ubiegłego roku było 371,6 tys. To o 13,8 tys. więcej niż w 2016 r.

Na 1000 mieszkańców przypadało 689 samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu.

Pojazdy zarejestrowane w Poznaniu wg typu (tys.)

Źródło danych: UMP

Powierzchnia pasów drogowych w Poznaniu - 2017 r.

Powierzchnia infrastruktury drogowej w Poznaniu to 22,5 km2, czyli ok. 8,6% powierzchni miasta. Więcej niż zajmują: Stare Miasto, Jeżyce, Łazarz, Wilda, Rataje i Sołacz.

Łącznie drogi publiczne w Poznaniu mają długość 1071 km. To więcej niż trasa z Poznania do Brukseli lub do Kijowa.


Źródło danych: ZDM

Liczba wypadków drogowych na 100 000 mieszkańców - 2017 r.

Źródło danych: GUS

Poznański Rower Miejski

2016 2017 2018 do IX
Liczba rowerów w systemie PRM 703 973 1240
Liczba stacji PRM 66 89 113
Liczba wypożyczeń (mln) 0,338 1 1,45
Liczba użytkowników (tys.) 58 99 135
Długość infrastruktury rowerowej (km) 158 176 222
Źródło danych: Nextbike / ZDM