W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023″ w celu podniesienia znaczenia kultury w życiu codziennym mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz w procesach uspołecznienia zarządzania miastem.

Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury:

Więcej na temat Poznańskiego Centrum Dziedzictwa w rozdziale Produkty i marki turystyczne Poznania.

W 2021 r. w przestrzeni  Poznania pojawiły się nowe miejsca umożliwiające prowadzenie działalności kulturalnej i przybliżające kulturę szerokiemu gronu odbiorców:

 • Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa – PCD) w Collegium Martinetum przy ul. św. Marcin – nowoczesna placówka edukacyjno-wystawiennicza prezentująca dokonania trójki polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego związane ze złamaniem szyfru niemieckiej maszyny Enigma;
 • Mediateka Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa) – ogólnodostępne urządzenie przy Centrum Szyfrów Enigma (CSE), dzięki któremu każdy może zapoznać się z unikatowym zbiorem materiałów źródłowych w wersji cyfrowej, powiązanych tematycznie z CSE oraz z bogatym księgozbiorem dostępnym na miejscu;
Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa)

Zdjęcie z otwarcia Centrum Szyfrów Enigma prezentujące jedną z sal Centrum z zaproszonymi gośmi

arch. PCD
 • Galeria Sztuki Współczesnej Vinci przy ul. Rynek Śródecki 15/2 – nowa przestrzeń wystawiennicza prezentująca różnorodność form sztuki współczesnej: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię; Galeria tworzy jednocześnie przestrzeń do rozmów o sztuce, prezentacji, jak również jest miejscem wykładów i spotkań biznesowych;
Otwarcie Galerii Sztuki Współczesnej Vinci

Zdjęcie z otwarcia Galerii Sztuki Współczesnej Vinci w Poznaniu

arch. Galeria Sztuki Współczesnej Vinci
Wildecki totem multimedialny
Wildecki totem multimedialny
arch. UMP
Wnętrze nowej siedziby Filii Wildeckiej

wnętrze nowej siedziby filii wildeckiej Biblioteki Raczyńskich

arch. UMP
 • książkomaty Biblioteki Raczyńskich – umożliwiające dostęp do zasobów bibliotecznych osobom, które nie mogą dotrzeć do filii w standardowych godzinach otwarcia oraz pozwalają na korzystanie z zasobów w sytuacji, w której dostęp do zbiorów jest ograniczony np. w czasie pandemii; książkomaty ustawiono w miejscach o dużym natężeniu ruchu mieszkanek i mieszkańców, i w których nie ma placówek stacjonarnych; w 2021 r. podpisano umowę na ustawienie 11 książkomatów;
Książkomat Biblioteki Raczyńskich

Zdjęcie przedstawia ksiazkomat Biblioteki Raczyńskich

arch. UMP

W 2021 r. miejskie instytucje kultury w Poznaniu zorganizowały 1832 projekty kulturalne, w których wzięło udział ponad 8 mln uczestniczek i uczestników. Obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 wpłynęły na ograniczenie liczby uczestniczek i uczestników wydarzeń kulturalnych, jak również spowodowały odwołanie 42 projektów kulturalnych i 37 spektakli. 

Miejskie instytucje kultury w Poznaniu w liczbach w 2021 r.
Instytucja kultury Liczba projektów/wydarzeń kulturalnych Liczba uczestników Liczba projektów/wydarzeń odwołanych z powodu pandemii
Biblioteka Raczyńskich 186 111 732 0
Centrum Kultury ZAMEK 870 109 826 1
Centrum Sztuki Dziecka 14 60 000 0
Dom Kultury Stokrotka 105 (60 online, 45 stacjonarnie) 7 350 15
Estrada Poznańska 12 163 850 1
Galeria Miejska Arsenał 137 139 000 0
Muzeum Archeologiczne 23 50 496 (20 620 Pałac Górków, 29 876 Genius loci) 4
Poznańskie Centrum Dziedzictwa 89 217 069 (w tym 107 033 online) 7
Poznański Chór Chłopięcy 25 5 943 115 0
Teatr Animacji 8 11 500 (+ odbiorcy wirtualni) 0
Teatr Muzyczny 20 31 878 (23 346 w siedzibie teatru) 1 projekt (6 spektakli)
Teatr Ósmego Dnia 47 46 546 3
Teatr Polski 214 126 085 37 spektakli
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 16 55 000 3
Wydawnictwo Miejskie Posnania 66 956 202 7
źródło: Miejskie instytucje kultury

Oferta kulturalna przygotowana przez miejskie instytucje skierowana była do wszystkich grup społecznych, w tym m.in.: rodzin, dzieci i młodzieży, seniorów, obcokrajowców, osób z niepełnosprawnościami. Najwięcej przedsięwzięć kulturalnych zrealizowanych w 2021 r. przeznaczonych było dla szerokiego grona odbiorców. Do najważniejszych zaliczyć można:

 • festiwale: Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator, 17. Millenium Docs Against Gravity Festival w Poznaniu w Kinie Muza (Estrada Poznańska/Against Gravity), 25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (Centrum Kultury Zamek), Festiwal ETHNO PORT POZNAŃ (Centrum Kultury Zamek), XVII ogólnopolski festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy);
Promocja Festiwalu ETHNO PORT POZNAŃ w 2021 r. w przestrzeni miejskiej

Bilbord reklamujący Ethno Port 2021 w CK Zamek

arch. UMP
Festiwal OFF CINEMA

25 festiwal OFF Cinema w Poznaniu

arch. UMP
 • filmy, podcasty i nagrania przygotowane przez: Bibliotekę Raczyńskich, Poznańskie Centrum Dziedzictwa (Bramę Poznania), Centrum Kultury Zamek oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy współpracy z firmą Ferment Objazdowe Kino Plenerowe;
 • koncerty: Koncerty Plenerowe Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu, koncert muzyki klasycznej „The September Concert” – ku pamięci ofiar z World Trade Center (Dom Kultury Stokrotka oraz Fundacja Lux Sfera), koncert organowy (Dom Kultury Stokrotka we współpracy z lokalną parafią), XIV Poznańskie Kolędowanie (Poznański Chór Chłopięcy);
 • liczne spektakle: Teatru Ósmego Dnia, Centrum Kultury Zamek, Teatru Muzycznego w Poznaniu, Teatru Polskiego w Poznaniu;
 • warsztaty organizowane przez: Centrum Kultury Zamek, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Galerię Miejską Arsenał;
 • wystawy organizowane przez: Bibliotekę Raczyńskich, Poznańskie Centrum Dziedzictwa (Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza), Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii „Poznań”), Wydawnictwo Miejskie Posnania, Galerię Miejską Arsenał (Krzysztof Wodiczko „Przybysze”);
 • tematyczne formy zwiedzania: Oprowadzania po budynku Centrum Szyfrów Enigma (Poznańskie Centrum Dziedzictwa –  Centrum Szyfrów Enigma), Spacery po Fest Fyrtlach (Poznańskie Centrum Dziedzictwa –  Fest Fyrtel), Europejskie Dni Dziedzictwa – oprowadzanie tematyczne Lato na Trakcie (12 spacerów), Wycieczki szlakiem kryptologów na otwarcie Centrum Szyfrów Enigma, Zabytek Otwarty w Starej Papierni przy ul. Szyperskiej, w kościele św. Kazimierza przy ul. Bydgoskiej (Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Trakt Królewsko-Cesarski), oprowadzanie kuratorskie po wystawie „30/30”, spacer tematyczny dot. wystawy „Śladami targowej architektury” (Wydawnictwo Miejskie Posnania);
 • gra terenowa zorganizowana przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Centrum Szyfrów Enigma;
 • działalność Łazarskiej Galerii Witrynowej i Wildeckiej Galerii Witrynowej przybliżająca dzieje tych dzielnic (Poznańskie Centrum Dziedzictwa –  Fest Fyrtel);
 • popularyzacja czytelnictwa realizowana przez: Bibliotekę Raczyńskich oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania;
 • publikacje Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz ich promocja;
 • konkursy: Konkurs OFF: Premiery 2021 (Teatr Ósmego Dnia), „Fest Księgarnia”, VII edycja Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową, „Którędy na Targi Poznańskie?” konkurs literacki na najlepszą powieść inspirowaną historią MTP, plebiscyt miesięcznika „IKS-a” i portalu „Kulturapoznan.pl” na Wydarzenie kulturalne i Człowieka kultury sezonu 2019/2020 Wydawnictwo Miejskie Posnania;
Grafika konkursowa „Fest Księgarnia”

fest ksiegarnia grafika konkursowa

arch. UMP
 • pozostałe formy spędzania wolnego czasu, w tym obchody uroczystości rocznicowych:  Lato z Estradą (Estrada Poznańska), Wielka Majówka – VII urodziny Bramy Poznania (Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Brama Poznania), Imieniny Ulicy Święty Marcin 2021 (Centrum Kultury Zamek), Rocznica utworzenia KL Posen (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII), Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956), Inscenizacja: przyjazd Paderewskiego do Poznania – obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919), Inscenizacja „Jeszcze Polska nie zginęła…”. Obchody 215. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1806 r. oraz akcja społeczna „27 grudnia świętem państwowym (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości).

W 2021 r. bogatą ofertę kulturalną dedykowano rodzinom oraz dzieciom i młodzieży, w tym m.in.:

 • festiwale i przeglądy: 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!, Festiwal Wędrujące Ale Kino i przegląd filmowy OKO KALEJDOSKOPU, Animator (Centrum Sztuki Dziecka) oraz MAPPING FESTIWAL (Teatr Animacji we współpracy z Art Fraction Foundation), 23. Biennale Sztuki dla Dziecka (Centrum Sztuki Dziecka);
 • filmy przygotowane przez: Bramę Poznania, Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956;
 • koncerty: Poznańskiego Chóru Chłopięcego i Teatru Muzycznego w Poznaniu „Przeczekajmy tutaj noc”;
 • konkursy przygotowane przez Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, w tym: III Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu, „Plakat rocznicowy”, „Poznański Czerwiec w komiksie”; 
 • spektakle przygotowane przez: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (SCENA WSPÓLNA), Galerię Miejską Arsenał (Simona Kossak), Teatr Muzyczny w Poznaniu (Teatr na Wartą 2021, Teatr Polska – Koziołek matołek i zagadka ratuszowej wieży), Teatr Ósmego Dnia (Niewidzialne kobiety);
 • warsztaty przygotowane przez: Bibliotekę Raczyńskich, Poznańskie Centrum Dziedzictwa (Bramę Poznania), Centrum Kultury Zamek, Dom Kultury „Stokrotka”, Galerię Miejską Arsenał, Muzeum Archeologiczne, Poznański Chór Chłopięcy, Teatr Polski, Wydawnictwo Miejskie Posnania;
 • tematyczne formy zwiedzania: Tu się wszystko zaczęło (Muzeum Archeologiczne), Trakt Królewsko-Cesarski – Spacery rodzinne Cho(ć)dź, zobacz! (Poznańskie Centrum Dziedzictwa), Wycieczki tramwajowe (Wydawnictwo Miejskie Posnania), Całodniowa wycieczka pociągiem „Pod parą” (Dom Kultury Stokrotka przy współpracy z Kolejami Wielkopolskimi);
 • gra miejska „Fałszerze i Agenci. Wielki pościg” (Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Brama Poznania);
 • popularyzacja czytelnictwa realizowana przez Bibliotekę Raczyńskich, w tym m.in.: CZYTATY na pięciolinii, Mała Książka Wielki Człowiek, Mól w Sieci, Poznań w dźwiękach poezji;
 • wystawy tematyczne Biblioteki Raczyńskich;
 • formy spędzania wolnego czasu w trakcie ferii zimowych i wakacji proponowane przez: Bibliotekę Raczyńskich, Dom Kultury Stokrotka, Centrum Kultury Zamek, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości;
 • płytę CD „Kołysanka dla Szaranka” nagrana przez Poznański Chór Chłopięcy;
 • publikacje historyczne: „Kreatywna książeczka o Powstaniu Wielkopolskim” (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), „Róża i tajemnicza walizka” (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956);
 • publikacje edukacyjne dla uczennic i uczniów szkół podstawowych klas I-III („Zawodowcy”) oraz dla uczennic i uczniów szkół specjalnych („Zawody”) (Poznańskie Centrum Dziedzictwa).

Wśród inicjatyw mających na celu aktywizację kulturalną seniorek i seniorów w 2021 r. wyróżniały się: 

 • koncerty i warsztaty Poznańskiego Chóru Chłopięcego w domach pomocy społecznej;
 • działalność klubu seniora w Domu Kultury Stokrotka;
 • warsztaty dla seniorek i seniorówArsenał Seniorów(Galeria Miejska Arsenał);
 • zwiedzanie wystawy w Fotoplastykonie Poznańskim „W targowym kadrze. 100 lat targów w Poznaniu”, w ramach akcji „Senioralni. Poznań 2021” oraz „Weekend Seniora z Kulturą” (Wydawnictwo Miejskie Posnania);
 • zwiększenie dostępności do zbiorów Biblioteki Raczyńskich, m.in. poprzez przedsięwzięcia takie jak: Książka dla Seniora, Spotkanie autorskie z Piotrem Bojarskim, Wtorek dla Seniora;
 • wydawanie miesięcznika „Senioralny Poznań” (Wydawnictwo Miejskie Posnania).

Przestrzeń większości instytucji kultury dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i umożliwia ich uczestnictwo w wydarzeniach. W 2021 r. kontynuowane były działania uwzględniające i uwrażliwiające na aspekt niepełnosprawności, w tym m.in.:

 • projekt „Teatr społeczny” – terapia ruchem z grupą osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami oraz z grupą rodziców osób z niepełnosprawnościami (Centrum Kultury Zamek); 
 • program „Teatr powszechny” – obejmuje działalność 3 grup teatralnych, w których aktorami są osoby z niepełnosprawnościami (Centrum Kultury Zamek); 
 • program społeczny Obrazy wrażliwe – włączanie do życia kulturalnego osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami (Centrum Kultury Zamek); 
 • NIE WIDAĆ: Tańcz! – warsztaty ruchowe, muzyczne, art-terapeutyczne (Centrum Kultury Zamek); 
 • Sztuka w ciemno – warsztaty sensualne, zachęcające do odbioru sztuki, opierając się na zmysłach słuchu, dotyku oraz węchu (Centrum Kultury Zamek); 
 • usługa Czytanie bez barier – umożliwia wypożyczenia telefoniczne za pośrednictwem Poznań Kontakt (Biblioteka Raczyńskich);
 • projekt Enigma bez barier – oferta edukacyjna i kulturalna dla osób z różnych grup wykluczenia (Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Centrum Szyfrów Enigma);
 • edukacyjny pakiet „Zawody” dla szkół specjalnych (Poznańskie Centrum Dziedzictwa);
 • warsztaty teatralne Teatru Łapacze Snów (Teatr Ósmego Dnia);
 • projekt EduSoc, w tym warsztaty WenDo i muzykoterapia dla pacjentek z wydziału uzależnień dla kobiet; współpraca z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie (Centrum Kultury Zamek).
Enigma bez barier

Zdjęcie ilustrujące projekt "Enigma bez barier"; na zdjęciu mężczyzna na wóxku przed ekspozycją Centrum Szyfrów Enigma

arch. PCD

W 2021 r. realizowano również działania na rzecz integracji obcokrajowców, w tym m.in.:

 • realizacja we współpracy z Instytutem Ukraińskim festiwalu „Bliscy Nieznajomi: Wschód (Teatr Polski w Poznaniu);
 • kontynuowano program „Poznaniacy i poznanianki, poznaj ich” mający na celu, poprzez lokalne odniesienia i specjalne karty pracy, wsparcie integracji i doskonalenie języka polskiego wśród migrantów (Poznańskie Centrum Dziedzictwa);
 • przygotowano podręczniki do nauki języka polskiego dla obcokrajowców i podjęto działania zachęcające afgańskich uchodźców do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Raczyńskich;
 • zorganizowano „Zamkowy Klub Książki Ukraińskiej”, dzięki czemu powstał pierwszy w Poznaniu ukraińskojęzyczny czytelniczy klub dyskusyjny (Centrum Kultury Zamek).

Pandemia wpłynęła również na przeniesienie wielu projektów do przestrzeni wirtualnej. Większość miejskich instytucji kultury prowadziła przedsięwzięcia w formie zdalnej, zwiększając tym samym zasięg swojego oddziaływania. Niektóre z nich na stałe wpisały się już w coroczny program. Były to m.in.:

 • festiwale i przeglądy: 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza ALE KINO!, Festiwal Wędrujące Ale Kino i przegląd filmowy OKO KALEJDOSKOPU zorganizowane przez Centrum Sztuki Dziecka, XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator (Estrada Poznańska), XVII ogólnopolski festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy), 23. Biennale Sztuki dla Dziecka (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu);
 • konkursy zorganizowane przez: Bibliotekę Raczyńskich (Konkurs o Nagrodę Józefa Łukaszewicza) i Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 (III Test Wiedzy o Poznańskim Czerwcu);
 • filmy, podcasty i nagrania przygotowane przez: Bibliotekę Raczyńskich, Poznańskie Centrum Dziedzictwa (w tym Brama Poznania, Trakt Królewsko-Cesarski), czy Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956;
 • spektakle przygotowane przez: Galerię Miejską Arsenał („Simona Kossak”) i Teatr Ósmego Dnia („CYKL: Historie ludzi bez historii”, „Magiczny świat kłamstwa”);
 • warsztaty, zajęcia, wykłady przygotowane przez: Bibliotekę Raczyńskich (m.in. lekcje biblioteczne, w tym również dla uczennic i uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Strasburgu oraz College Vauban w Strasburgu), Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Galerię Miejską Arsenał (Festiwal rysunku dziecięcego, Nocne opowieści, Odmiany zaangażowania), Muzeum Archeologiczne (Warsztaty rodzinne – Rezerwat Archeologiczny Genius loci);
 • wystawa czasowa „Wielkopolanie w walce o kształt II RP” – dostępna online i stacjonarnie (Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956);
 • promowanie czytelnictwa przez Bibliotekę Raczyńskich (Narodowe Czytanie, Biblioteka 5.0. konferencja w ramach Wirtualnych Targów Książki BookTarg, „By najmniej błędów w polszczyźnie” – podsumowanie plebiscytu, „Ja, Konstancja” – cykl impresji audiowizualnych inspirowanych losami córki Kraszewskiego, „Książka. Kto za nią stoi?”, „Mól w Sieci”, „Porannik książkowy”, „Poznańskie Dni Rodziny”, „Spotkanie z Piotrem Bojarskim”, „Wtorek dla Seniora”, „Zapiski intymne”, „Co czyta Poznań?”);
 • różne formy spędzania wolnego czasu organizowane przez: Bibliotekę Raczyńskich (Zima z Książką „W krainie śniegu i lodu”), Poznańskie Centrum Dziedzictwa – Bramę Poznania (Zimowe spotkania edukacyjne: Spotkania z opowieścią), Centrum Sztuki Dziecka (NOWA DRAMATURGIA, NOWY TEATR, NOWE SZTUKI), Poznańskie Centrum Dziedzictwa Centrum Szyfrów Enigma (Rezydencja Artystyczna w Centrum Szyfrów Enigma), Centrum Kultury Zamek (Zamkowe Lato dla dzieci), Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Ferie zimowe).

W 2021 r. miejskie instytucje kultury, zrealizowały 10 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, 27 o zasięgu krajowym oraz 11 o zasięgu regionalnym.

Przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym podjęte w 2021 r. przez miejskie instytucje kultury
Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizująca/koordynująca przedsięwzięcie
MAPPING FESTIVAL Teatr Animacji/Art Fraction Foundation
EduSoc Centrum Kultury ZAMEK
Festiwal ETHNO PORT POZNAŃ Centrum Kultury ZAMEK
25. MFFD OFF CINEMA Centrum Kultury ZAMEK
39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! Centrum Sztuki Dziecka
23. Biennale Sztuki dla Dziecka. Festiwal Centrum Sztuki Dziecka
Animator MFFA (hybrydowo) Estrada Poznańska
Krzysztof Wodiczko Przybysze Galeria Miejska Arsenał
Jarosław Kozłowski Rycycled news w MSU Zagrzeb Galeria Miejska Arsenał
Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości” Poznańskie Centrum Dziedzictwa
źródło: Miejskie instytucje kultury
Przedsięwzięcia o zasięgu krajowym podjęte w 2021 r. przez miejskie instytucje kultury
Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizująca/koordynująca przedsięwzięcie
XVII ogólnopolski festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie (online) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu/Starostwo Powiatowe w Słupcy/Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
Kombinat – premiera Teatr Muzyczny w Poznaniu
Weekend egipski  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Festiwal Poznań Poetów Centrum Kultury ZAMEK
Imieniny Ulicy Święty Marcin 2021 Centrum Kultury ZAMEK
Prezentacja spektaklu „Grimm” Teatru Pod Fontanną w reżyserii Janusza Stolarskiego, połączona z galą wręczenia nagrody za zajęcie 2. miejsca w konkursie na najlepszy spektakl teatru niezależnego w Polsce „The Best OFF” Centrum Kultury ZAMEK
Wystawa „Dizajn. Odsłona Poznańska”  Centrum Kultury ZAMEK
Wystawa „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990” Centrum Kultury ZAMEK
Konkurs 30/30 VII edycja Konkursu 30/30 na najlepszą okładkę płytową  Wydawnictwo Miejskie Posnania
Którędy na Targi Poznańskie? Konkurs literacki na najlepszą powieść inspirowaną historią MTP Wydawnictwo Miejskie Posnania
Wydanie publikacji Historia Poznania autor: Przemysław Matusik Wydawnictwo Miejskie Posnania
Akcja społeczna „27 grudnia świętem państwowym” Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Inscenizacja „Jeszcze Polska nie zginęła…” Obchody 215. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego 1806 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Konkurs o Nagrodę im. Józefa Łukaszewicza Biblioteka Raczyńskich
Narodowe Czytanie Biblioteka Raczyńskich
Biblioteka 5.0. konferencja w ramach Wirtualnych Targów Książki BookTarg Biblioteka Raczyńskich
Premiera „Morderstwo (w) Utopii”, według scenariusza i reżyserii Grzegorza Laszuka Teatr Polski w Poznaniu
Premiera spektaklu „4.48 PSYCHOSIS” Sarah Kane, tłum. Klaudyna Rozhin, w reżyserii Pawła Demirskiego Teatr Polski w Poznaniu
Premiera spektaklu „Cudzoziemka” M. Kuncewiczowej w reżyserii Katarzyny Minkowskiej Teatr Polski w Poznaniu
Premiera spektaklu „Kordian i cham” na motywach powieści Leona Kruczkowskiego w reżyserii Joanny Bednarczyk Teatr Polski w Poznaniu
MODJESKA CALLING konkurs dla aktorek i aktorów na interpretację monologów Szekspirowskich Heleny Modrzejewskiej Teatr Polski w Poznaniu
Bliscy Nieznajomi: Wschód Teatr Polski w Poznaniu
Konferencja środowiskowa TEATR OD}{NOWA Teatr Polski w Poznaniu
Konkurs OFF: Premiery 2021 oraz prezentacje spektakli konkursowych OFF: Premier/Prezentacji 2020 (spektakle nie zostały zaprezentowane przed publicznością z powodu pandemii COVID-19) Teatr Ósmego Dnia  
Premiera online: „Magiczny świat kłamstwa” Teatr Ósmego Dnia
17. Millenium Docs Against Gravity Festival w Poznaniu Estrada Poznańska/Against Gravity Sp. z o.o.
publikacja „Humanistyka prewencyjna Poznańskie Centrum Dziedzictwa
źródło: Miejskie instytucje kultury
Przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym podjęte w 2021 r. przez miejskie instytucje kultury
Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizująca/koordynująca przedsięwzięcie
Przeczekajmy tutaj noc Teatr Muzyczny w Poznaniu
Współdziałanie w kulturze Centrum Kultury ZAMEK
Obchody 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
Inscenizacja: przyjazd Paderewskiego do Poznania. Obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
Wystawa czasowa „Powstańcy Wielkopolscy oficerowi Virtuti Militari w Katyniu” Muzeum Armii „Poznań”, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
Wystawa czasowa „Wystawa jednego eksponatu” Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919
Wystawa czasowa „Obrona Cywilna w PRL” Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
Wystawa czasowa „Okręty Wojenne 3D” Muzeum Uzbrojenia
Rocznica utworzenia KL Posen Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Premiera „Pierwszy strzał” Teatr Ósmego Dnia
Wizyty Studyjne Poznańskie Centrum Dziedzictwa
źródło: Miejskie instytucje kultury